Handleidingen en release-notes voor Axiell Adlib producten

Gebruikersgidsen

Onderhoudsgidsen

 • Designer Online Help
 • ADAPL Debugger Online Help
 • Programming XSLT stylesheets for Adlib and Axiell
  Onder het oppervlak van de grafische interface van uw Adlib-applicatie en Axiell Collections worden records door de software verwerkt in XML-formaat, hetgeen in feite een hiërarchisch gestructureerd tekstformaat is. Normaal gesproken komt u de XML zelf niet tegen, maar u moet er wel kennis van hebben als u XSLT wilt gaan gebruiken om uitvoerformaten te maken of om presentatieformaten voor Adlib Office Connect te bewerken, voor uw Adlib Internet Server webapplicatie of voor webbrowservakken op applicatieschermen, om maar enkele toepassingen te noemen. XSLT is een stylesheettaal (zelf ook in XML-formaat) om een XML-document te "transformeren" naar een andere document; dat kan een XML-document met dezelfde structuur zijn maar met wijzigingen in de data, of het kan een anders gestructureerd XML-document zijn, of een HTML-document, een PDF, of een ander tekstbestand.
  XML en XSLT zijn programmeertechnologieën van andere softwarebedrijven, dus om er alles van te weten te komen adviseren we u andere bronnen te raadplegen dan de handleiding die u hier kunt downloaden. Maar via deze handleiding krijgt u wel een snelle introductie, gevolgd door voorbeelden die u daadwerkelijk in de Adlib of Axiell-software kunt toepassen, voldoende om goed van start te gaan.
 • Database integrity tools
  De Database integrity tools-handleiding beschrijft vijf Adlib onderhoudstools die kunnen worden gebruikt om uw databases en databasestructuurbestanden op te schonen: ValidateDatabase, RemoveTagsFromData, LinkRefCheck, IndexCheck en ConvertInternalLinks. Bij een upgrade naar Axiell Collections is het zeer aan te raden ValidateDatabase een keer uit te voeren, terwijl RemoveTagsFromData, LinkRefCheck en IndexCheck gewoonlijk alleen worden toegepast wanneer een opschoning van uw data vereist is vanwege verborgen overbodige data in records, dode links of problemen met zoekresultaten. ConvertInternalLinks is alleen nodig wanneer u een Adlib model-applicatie ouder dan versie 4.2 via Axiell Collections of de Adlib API wilt gaan benaderen. Neem alstublieft contact op met onze helpdesk als u deze tools graag wilt uitproberen.
 • Data migration tools
  Deze handleiding (gedeeltelijk in het Engels) beschrijft de volgende datamigratie tools van Adlib: import.exe, export.exe, adcopy.exe en adsearch.exe.
 • SDI en e-mail vanuit Adlib
 • SQL Server en Oracle
 • WWWOPAC 6.5.1 referentiegids

Installatiegidsen

Release-notes