Muligheden for at vise Relationer giver en mulighed for at få et overblik over alle linkede felter grupperet efter den linkede datakilde. I den linkede resource vises en oversigt over alle poster i den førstnævnte datakilde som er linket til ressouceposten.

ACShowRelatedRecordsIcon

Relationer oversigten kan åbnes ved at klikke på Vis relationer ikonet i øverste værktøjslinje i Axiell Collections, og når denne funktionalitet er sat rigtigt op, så vises relationerne til den viste post. Hvis ikonet ikke er synlig, så skyldes det at funktionalitetet ikke er sat op for den aktuelle datakilde.
Når du klikker på ikonet åbnes Relationer widget'en. Her er det muligt at klikke på de viste link for at åbne den relevante linkede post i detaljeret visning, hvorefter den Relationer widget genskrives for at vise den modsatte relation, så du kan navigere tilbage til den post som du kom fra, hvis du ønsker det.

ACRelatedRecordsSettings2

Hvis Relateret post viser relationer til mere end én post, så kan du klikke overskriften for at få udført en søgning, så du ser alle relationerne i Resultatlisten. For eksempel i datasættet sager/Workflow: Objekter (Intern objektkatalog) > denne post record (4) , og du vil få vist alle de 4 poster i Resultlisten med den første post vist i Detaljer om posten widget'en.

Widget'en kan være tom første gang du bruger den. I det tilfælde kan der godt være relationer, men de bliver blot ikke vist, da du endnu ikke har valgt i indstillinger, hvilke relationer du ønsker at se: I indstillinger kan du vælge hvilke relationer der skal vises, ved at vælge Indstillinger dialogen (som åbnes ved at klikke på Indstillinger ikonet i værktøjslinjen i denne widget).

ACSettingsIcon

ACRelatedRecordsSettings1

Du kan se to typer af relationer:

Relateret <datakilde-navn>: Denne type af relationer viser alle** relationer som den aktuelle post har til en relaterede post. (Denne information ses selvfølgelig også i den aktuelle post i detaljeret visning.)
<Datakilde-navn> > denne post: Denne type relationer (såkaldte reciprok relationer) lister de samme poster som de almindelige relationer, men skal tolkes som en liste af alle poster i den relevante datakilde som er linket til den aktuelle post**. (Denne information ses også i alle disse linkede poster i den anden datakilde.)

Vælg den relation du ønsker skal vises fra listen til venstre og klik på Tilføj knappen. Eller vælg en relation til højre og klik Fjern for at flytte den til listen til venstre som indeholder de skjulte relationer. Relationer i listen til højre vil måske ikke vises i Tilknyttede poster widget'en alligevel, hvis Vis tomme relationer boksen ikke er hakket af og ingen linkede poster er blevet fundet: Det fremmer overskueligheden, men du kan skifte tilbage ved at vælge den til igen. Søgebegrænsning opsætningen betyder, at hvis der er rigtig mange links til stede for nogle relationer, så vil kun det valgte antal blive vist. Det er lavet på den måde for at bevare overblikket og for at performance ikke skal falde, hvis der altid skal vises alle relationer i Tilknyttede poster widget'en.

* Hvis du ønsker at navigere tilbage til den post du kom fra, er du nogle gange nødt til at vælge hvilken datakilde du ønsker at vende tilbage til. For eksempel, vil den originale post være at se under Museets egne kataloger ligesom den kan ses under Intern objektkatalog datakilden. Alt efter hvilken du vælger, vil du komme til den samme post men i forskellige datakilder, og det kan være relevant i forbindelse med hvad du efterfølgende ønsker at foretage dig, og fordi du kan have forskellige rettigheder i de forskellige datakilder. Hvis du er kommet til at vælge en datakilde, hvor du ikke har redigeringsrettigheder, og du ønsker at redigere posten, så søg den aktuelle post i den rigtige datakilde ved hjælp af Søg muligheden i den lodrette værktøjslinje til venstre på skærmen.

** Relationsviseren er kun synlig i en datakilde, hvis der er sat mindst et linket felt fra eller til den underliggende database op for viseren, og den viste relation virker kun for den specifikke opsætning. Så typisk er denne funktionalitet kun implementeret for et begrænset antal felter.
Kan forklares således: For eksempel Kunstner feltet i databasen Collect (objektdatabasen) linker til Navne feltet i Person databasen ( Personer og institutioner datakilden). Hvis en 'relation' til dette felt er blevet sat op, så vil du i objektkataloget kunne se en relation som hedder noget i retning af Relaterede Personer og institutioner eller Relateret Kunstner , som viser alle kunstnernavne som der er linket til fra Kunstner feltet i den aktuelle post, mens du i Personer og institutioner datakilden vil se den reciprokke relation som Objekt > denne post eller Objekt (<datakilde navn>) > denne post som viser alle objekter som er linket til den valgte navnepost fra Kunstner feltet i objektdatabasen.