ACHierarchyBrowser

Hierarkiviseren kan åbnes, når en post og/eller et søgeresultat er aktivt. Du kan tænde eller slukke for Hierarkiviseren vha. ikonet i den øverste værktøjslinje: Hierarkiviseren er tændt, når ikonet har en mørkere baggrund end resten af værktøjslinjen.

ACHierarchyBrowserDarkGreyIcon

Hierarkiviseren viser alle poster fra samme database, som er linket til den aktuelle post (altså posten, som vises i Detaljeret visning), i en træstruktur. Hierarkiet viser poster, som er defineret som overordnede og underordnede poster til den aktuelle post. Funktionen benyttes især for arkivfonde, placeringer og for emneord i Thesaurus. Du kan godt åbne hierarkiviseren, selv om posten ikke har nogle overordnede eller underordnede poster tilknyttet, men du vil i så fald ikke kunne se noget hierarki.

Hvis Hierarkiviseren er blevet åbnet, klikker du på en post på Resultatlisten for at se den i både Detaljevisning og i Hierarkiviseren. Du kan også klikke på en hvilken som helst post i Hierarkiviseren for at få vist den pågældende post i Detaljevisning. Du kan udfolde eller sammenklappe grene i træstrukturen ved at klikke på de små pile ud for poster med underordnede poster.

Valgfrie tilsvarende og relaterede termer

For at vise eller udelade at vise relaterede og tilsvarende termer, klikker du på Opsætnings ikonet i øverste højre hjørne af Hierarkiviseren.

ACSettingsIcon

Og Hierarkivisning opsætning dialogen åbner. Kryds de termer af, der ønskes vist i.Hierarkiviseren for at få dem vist. Det er også muligt at vælge hvilken farve man ønsker, ved at vælge den i dropdownmenuerne. For at begrænse antallet af termer der skal vises iHierarkiviseren kan man sætte Antal termer, der inlæses ad gangen til at andet antal: You højere værdi, desto længere tid tager det at få vist termerne. En lavere værdi vil forbedre ydelsen. Vær dog opmærksom på at, med en lavere værdi er det ikke sikkert man får vist hele hierarkiet: Klik på de tre prikker i bunden af hierarkiviseren for at indlæse flere termer og gentag dette efter behov (eller forhøjAntal termer, der vises ad gangen indsillingen). Dine indstillinger vil blive husket til næste gang.

ACRecordHierarchySettings

Hierarkiviseren vil se ud som følgende eksempel: planteovertræk er tilsvarende term til Bark, mens Bast er relateret term til Bark.

ACHierarchyBrowser2

Tilføje poster til hierarkiet

Når du opretter nye poster i en hierarkisk database, kan du ved at udfylde 'del af'/bredere og dele/underordnede poster i relationsfelterne. Men du kan også bruge Opret en eller flere poster muligheden i Hierarkivisningens værktøjslinje hvis du ønsker at indsætte en ny post under den post du ser øverst i træstrukturen. Den aktuelle post som ses i resultatlisten vil blive overordnet (bredere term) til den nye post.
ACBulkCreateIcon
Se i Masseoprettelse/ny post kapitlet for at få mere information om denne funktion.

Ændre hierarkiet ved at trække en post

ACHierarchyBrowser3

Du kan ændre et hierarki ved blot at trække en post fra en plads til en anden plads: Klik blot på den valgte post, hold musetasten nede, flyt den til et andet sted i hierarkiet (under flytningen ser du et = eller + symbol, men der er ingen forskel i funktionen af de to symboler) og slip derefter museknappen: Hvis du flytter posten til en anden post på samme niveau, vil du få muligheden for at vælge imellem at ændre den flyttede post til en underpost af målposten eller blot at ændre rækkefølgen af disse to i forældreposten. Hvis du flytter posten til en anden post, kan du kun ændre den til en underliggende post til den valgte placering: Opret underliggende post og Flyt post muligheden bliver grået ud. I alle tilfælde bliver du spurgt om at bekræfte dit valg.

ACHierarchyBrowser4

Når hierarkiet ændres på denne måde, vil forældreposterne (Del af eller Overordnet term) og børn (Dele eller Underordnet term) referencerne i de involverede poster efterfølgende automatisk blive ændret.

Hierarkiviseren i sit eget vindue

Hierarkiviseren kan enten vises i hovedvinduet eller i et separat browservindue. For at flytte hierarkiviseren til et separat vindue klikker du på Pop ud ikonet i hierarkiviserens egen værktøjslinje.

ACPopOutButton

Ved at flytte nogle visninger (widgets) ud af hovedvinduet, øges den tilgængelige plads til gennemsyn og redigering af poster. Du kan nemt skifte rundt mellem hovedvinduet og hierarkiviseren ved at trykke på Alt+Tab eller ved hjælp af Windows proceslinje. Hvis du ønsker at få hierarkiviseren tilbage til sin oprindelige placering i hovedvinduet, lukker du bare for Hierarkiviserens vindue, eller du lukker Hierarkiviserens widget i Axiell Collections, for at lukke den fuldstændigt.