ACGeographicalMapView1

Geografisk kort vises når du klikker på Geografisk kort ikonet i den øverste værktøjslinje. Dette ikon er kun tilgængelig for databaser som har "geografiske placeringer" og felter sat op til dette specielle formål.

ACGeographicalMapIcon

Denne widget bruges til at vise lokaliteter (som kan være registreret i forskellige felter i dine poster) på et verdenskort for at give et hurtigt visual overblik. Du kan bruge funktionen til for eksempel hurtigt at finde vigtige opbevaringssteder eller produktionssteder til en bestemt post eller en række poster som er produceret af samme ophav. Alle felter som indeholder geografiske steder skal være sat op til denne funktionalitet.

Gør følgende efter du har åbnet Geografisk kort:

1.Først vælger du en eller flere poster i resultatlisten. Hvis du blot er interesseret i den post som ses i detaljeret visning, behøver du ikke at markere den. Hvis du på den anden side ønsker at se lokaliteten for flere poster, så skal du markere de relevante poster i resultatlisten.
2.Fra Udvalg drop-down listen, vælger du enten Valgt for kun at få vist geografiske oplysninger om den post som er valgt pt. eller Markerede for at vise placeringen for alle de markerede poster.
3.Fra Felt drop-down listen vælger du det felt, hvorfra du vil have placeringerne vist på kortet. (Din systemadministrator har sat et eller flere felter op, som du kan vælge imellem.)
4.Hvis det valgte felt er et felt som kan gentages, så skal du også vælge for hvilke forekomster du ønsker at se placeringen. Du kan se placeringerne for alle forekomster, eller du kan få vist kun den første eller kun den sidste.
5.Din applikation kan også være sat op, så du kan vælge farve på prikken som angiver placeringen af objektet. Åbn Farve og drop-down boksen, som giver dig mulighed for at vælge farve ved at trække musen til den ønskede farve i boksen. Du kan også indtaste den sekscifrede farvekode direkte ind i feltet for at vælge farve. Klik på Vælg hvis du er tilfreds med den farve du har valgt.
ACGeographicalMapColourPicker
6.Hvis Felt drop-down listen indeholder mere end et felt, og du ønsker at få vist placeringer for flere felter på kortet på en gang, så klik på den store plus-knap og tilføj en ny række. I den nye række vælger du det andet felt som du også ønsker at se. Her kan det være nyttigt at give det andet felt en anden farve end det først valgte felt, så du kan skelne mellem dem.
Hvis du har valgt flere felter og du ikke ønsker at se dem aligevel, så klik på minus-knappen bagved den overflødige række for at slette den.

Funktioner på det geografiske kort

Kortet har en række funktioner som kan forbedre dit overblik af placeringer:

Du kan zoome ind ved at klikke på + eller - ikonerne i øverste venstre hjørne med musen eller ved at holde museknappen nede og scrolle med hjulet.
ACGeographicalMapView2
Du kan ønske hvilket område du ser på kortet ved at klikke et sted på kortet, holde museknappen trykket ned og flytte musen hvor du vil hen.
Numrene som ses i øverste højre hjørne viser længdegrad (øst-vest position) og breddegrade (nord-syd position) for den aktuelle position af musen på kortet. Flyt musen, og du vil bemærke at numrene ændrer sig.
Det venstre nederste hjørne viser den aktuelle skala: Længden af den grå bar fortæller hvor langt f.eks 1 km er på kortet.
Klik på Måleværktøj ikonet, hvis du ønsker at finde ud af, hvor langt der er mellem to eller flere lokationer, eller hvor stort et areal der er mellem, eller rundt om lokationerne.
ACGeometryToolIcon
Vælg enten LineString for at beregne en afstand, eller Polygon for at til at beregne et areal. Klik fra punkt til punkt for at tegne en linje eller et polygon, og afstanden eller arealet bliver beregnet. Beregningerne bliver kontinuerligt opdateret, når du flytter musen og bliver vist nær sidst markerede punkt. Du stopper tegningen ved at klikke med musen 2 gange på samme sted. Du stopper tegnefunktionen ved at klikke på Måleværktøj ikonet igen. Dine tegninger vil forsvinde fra kortet, så snart du vælger en anden post eller du lukker Geografisk kort widget'en. Tegninger bliver ikke gemt nogen steder.
 
ACGeographicalMapView3
Klik på Baggrundskort ikonet for at få mulighed for at vælge mellem forskellige korttyper og du kan endda overlejre flere korttyper ovenpå hinanden.
ACBackgroundLayersIcon
For at vælge en enkelt korttype, så vælger du blot en type fra Lag drop-down listen. De enkelte korttyper har forskellig fokus og detajler. Gennemsigtighed opsætningen af det første lag er altid automatisk sat til 100%. For at lægge en andet korttype oven på den første skal du klikke på + knappen og vælge det andet Lag og sætte Gennemsigtighed til en % som er lavere end 100. Hvis du vælger tæt på 100% vil du få vist mest af den sidst valgte, og næsten ingenting af det første lag. Hvis du vælger tæt på 0% vil du opleve det modsatte. Prøv dig frem.
 
ACGeographicalMapLayerDialog
 
Bemærk at visning af flere kort ovenpå hinanden kan resultere i et forvirret kort, når stednavne og forskellige farvede veje og landskabselementer er overlejret.
ACGeographicalMapView4
Brug Nulstil zoomniveau ikonet for at genskabe default zoomniveauet som passer til at vise de valgte poster.
ACResetZoomIcon

Geografisk kort i sit eget browser-vindue

Som med Hierarkivisning og Postredigering , er det muligt at flytte Geografisk kort visningen til et nyt browservindue. Du gør det ved at klikke på Pop out knappen i værktøjslinjen i toppen af Geografisk kort widgit'en.

ACPopOutButton

Ved at flytte denne widget til et separat browservindue forøges den plads, der er til rådighed til visning af resultatlisten og detaljeret visning, og tillader dig nemt at skifte mellem Axiell Collections vinduet og Geografisk kort ved at bruge Alt+Tab eller Windows proceslinje. (Du kan lukke vinduet Geografisk kort igen og du vil igen få vist dens indhold i Axiell Collections skærmen eller du kan klikke på Geografisk kort ikonet for at lukke Geografisk kort helt.)

ACGeographicalMapIcon