ACGalleryView

Galleri visningen er en alternativ visning til resultatlisten. Denne visning viser billederne som er linket til de poster som findes i søgeresultatet, sammen med objektpostens postnummer eller andre data. Du kan få denne visning at se ved siden af Resultatlisten visningen eller alene uden Resultatlisten. Du kan åbne eller lukke denne widget med Galleri ikonet i den blå værktøjgslinje øverst i skærmbilledet: Gallerivisningen er aktiv, når ikonet har en mørkere baggrundsfarve end resten af værktøjslinjen.

ACGalleryViewIcon

Denne visning kan kun være aktiv i Axiell Collections hovedskærm: Den kan ikke som visse andre widget flyttes til et separat vindue.

Posterne i Gallerivisningen

Hver ramme i Galleri visningen repræsentere en enkelt post. Den viser alle billeder som er linket til den relevante post. Nedenunder billedet/billederne ses post-nummeret til den tilhørende objektpost som standard eller (hvis det er sat anderledes op) nogle data fra objektposten, som for eksempel titlen på objektet.

ACImageFormatString

Hver ramme indeholder også en checkboks, hvor du kan markere posterne for at gemme dem til senere brug, ligesom du kan i Resultatlisten . Her i Galleri visningen, kan valgte poster blive prinet eller lagret som en gemt søgning.

Navigering i Gallerivisning

Galleri Widget'en indeholder altid de samme poster som ses i Resultatlisten (hvis den er åben), så de to visninger er synkroniserede. Når du markerer en post ved at klikke på den i det ene widget, vil posten også være markeret i det andet widget. Derudover kan du navigere selvstændig i Galleri listen, så når du scroller her, så påvirkes resultatlisten ikke.

Der er tre måder at navigere på i søgeresultatet:

Scroll til den ønskede post i Galleri visningen ved at bruge dit musehjul, scroll-baren på widget'en eller piletasterne på tastaturet og klik på posten for at få den vist i Detaljeret visning .
Klik på navigationsikonerne i den øverste værktøjslinje for at vælge og vise den første, tidligere, næste eller sidste post i søgeresultatet, i forhold til den valgte post.
 
ACNavigationIcons
Modsat Resultatlisten , så viser Galleri widget'en kun 40 poster på en gang (så skal du ikke vente for lang tid på at alle billederne bliver hentet). I bunden af listen vil du se en sidevælger med de samme navigationsmuligheder som i øverste værktøjslinje, plus muligheden for at hoppe direkte til en anden side med 40 poster ved at klikke på sidetallet.
 
ACGalleryViewNavigationBar

Galleriets kontekstspecifikke værktøjslinje

Galleri listen ses over billederne og indeholder funktioner som kun knytter sig til denne widget og til Resultatlisten , fra venstre til højre ses først Felt dropdown-listen:

Felt dropdown-listen, indtastningsfeltet og Søg ikonen ved siden af udfører en simpel søgning i den valgte database. Du vælger det felt, du ønsker at søge i via dropdown-listen til venstre (eller du kan starte på at skrive navnet på feltet du ønsker at søge i for at indsnævre mulighederne), du skriver dit søgeord i søgeboksen, måske efterfulgt af en * for at søge trunkeret. Du vil søge nøjagtigt på dit søgeord, hvis du ikke tilføjer * efter ordet/tallet. Til slut, klikker du på Søg ikonet ved siden af for at udføre søgningen.
 
ACSimpleSearchBar
 
I nogle datakilder ses der øverst i Felt listen  en <Fritekst> mulighed. Hvis den er tilstede, så kan du bruge den til at søge i flere felter på én gang: Hvis du bevæger musen hen over <Fritekst> muligheden vil du se en liste over de felter der vil blive søgt i. Indtast et søgeord (og trunker med * hvis du ikke ønsker at søge på præcis dit søgeord) i søgefeltet og klik på Søg ikonet for at udføre søgningen.
Bemærk at hvis Galleri visningen og Resultatlisten begge er åbne, så vil Resultatlisten blive synkroniseret med samme søgeresultat.
Markér alle poster kan bruges til at markere alle poster i et søgeresultat på én gang. Poster skal være markerede, hvis du ønsker at printe eller gemme en søgning. Poster som er markeret i Galleri visningen er også markeret i Resultatlisten.
ACMarkAllRecordsIcon
Markering til/fra markerer alle ikke-valgte poster, mens alle markerede poster bliver 'afmarkeret'. Poster som er markeret i Galleri visningen er også markeret i Resultatlisten.
ACToggleMarksIcon
Gem søgning giver mulighed for at gemme en reference til alle posterne i søgeresultatet (inklusiv selve søgeudstrykket) eller mulighed for blot at gemme de markerede poster i en såkaldt "gemt søgning". Et gemt søgeresultat giver dig mulighed for at genåbne og/eller gentage søgningen fra et tidligere gemt søgeresultat, uden først at skulle skrive dit søgeudtryk igen. Se Gem søgeresultat dialog afsnittet for mere information om denne funktionalitet.
ACWriteSetIcon
Administrér gemte søgninger giver dig mulighed for at oprette nye gemte søgninger for markerede poster, at (Vis) posterne i en gemt søgning i Galleri visning og Resultatliste , at redigere titlen på en eksisterende gemt søgning, at slette gemte søgninger - du sletter ikke selve posterne, blot den gemte søgning - og tilføje eller slette poster i eksisterende gemte søgninger.
ACManagedSavedSearchesIcon
Indstillinger tillader at du kan ændre standardstørrelsen på de viste billeder. (En hurtig måde hvorpå du midlertidig kan vise en lidt forstørret version af et enkelt billede er ved at bevæge musen langsomt hen over billedet.)
ACSettingsIcon