ACHelpView

De feltbestemte Hjælpetekster åbner når du klikker på Hjælpetekster ikonet i den øverste menu.

ACDataEntryHelpIcon

Denne hjælpefunktion giver information om det aktuelle felt. I både visningstilstand og redigeringstilstand, skal du blot bevæge musen over feltet og Hjælpetekster widget'en vil åbne og vil give dig information om hvilken type data du kan se eller indtaste i dette felt.

Det er feltspecifikke Hjælpetekster og er derfor forskellig fra den hjælp, som åbnes via Hjælp muligheden i hovedmenuen til venstre: Den vil åbne Axiell Collections Web Hjælp, som du læser i øjeblikket, og den indeholder al dokumentationen til Axiell Collections.

ACFunctionalHelp

Felthjælpeteksterne i eget browservindue

Som med Medieafspiller og Postredigering widget, er det muligt at flytte feltet Hjælpetekster til et nyt browservindue. Du kan gøre det ved at klikke på Pop out knappen i værktøjslinjen oven over Hjælpetekster widget'en.

ACPopOutButton

Ved at flytte denne widget til et separat browservindue forøges den plads, der er til rådighed til visning af resultatlisten og detaljeret visning, og tillader dig nemt at skifte mellem Axiell Collections vinduet og Hjælpetekster ved at bruge Alt+Tab eller Windows proceslinje. (Du kan lukke vinduet Hjælpetekster igen og du vil igen få vist dens indhold i Axiell Collections skærmen eller du kan klikke på Hjælpetekster ikonet for at lukke denne widget igen.)

ACDataEntryHelpIcon