ACCompleteSectionedInterface

Bruger(grænse)fladen i Axiell Collections består af alle de funktioner i webapplikationen, du kan se og interagere med: ikoner, knapper, dialogbokse, drop-down lister, felter, skærme/faneblade, widgets, osv. I det webbaserede Axiell Collections fungerer disse komponenter nogle gange anderledes end de tilsvarende funktioner i Windows-applikationen (Adlib). Her er et kort overblik over nogle idiosynkrasier:

Hovedmenuen

Hovedmenuen (den lodrette menu i venstre side, markeret med gult) indeholder kun nogle helt grundlæggende valgmuligheder. Hovedmenuen kan minimeres eller gen-udfoldes til normal størrelse ved at klikke på ACMenuIcon ikonet. I minimeret tilstand kan du stadig benytte alle hovedmenuens funktioner (også Skift sprog), lige som du kan i udfoldet tilstand.
 
ACMainToolbar     ACMainToolbarMin

Widgets

Axiell Collections indeholder følgende widgets:

Resultatliste - en listevisning af søgeresultatet (markeret med grøn ramme);
Galleri visningen, er et alternativ til resultatvisningen, og den viser kun billeder som er linket til de fundne poster;
Detaljevisning - detaljeret visning af den aktive post (markeret med en pink ramme);
Hierarkivisning - viser den valgte posts eventuelle hiearkiske placering ift. andre poster. Dette er typisk relevant for især arkivfonde og for hierarkisk ordnede emneord i thesaurus.
Relationer tilpasses vha. værktøjsikonet, som ses, når denne widget kan aktiveres. Vælg et eller flere linkede felter, f.eks. sagsnummer. Du vil herefter se relationen til alle felternes linkede databaser, f.eks. sager, accessioner, indkomster og konserveringer.
Medieviser til visning/afspilning af billed-, video- eller lydfiler linket til den aktive post (markeret med blåt);
Geografisk kort kan vise ét eller flere lokaliteter, som er angivet i den/de valgte post(er) på et geografisk kort.
Feltspecifik Hjælp til alle felter i detaljevisningen når du fører musen hen over feltet (det er ikke nødvendigt at klikke).
Printer ikonet Output formater giver en række udviklede skabeloner og/eller procedurer til automatisk at kunne producere printede rapporter over udvalgte poster. Ikke alle datakilder har rapportformater.

ACTopToolbarViews

Hver widget (visning) kan uafhængigt af hinanden slås til eller fra vha. ikonerne i den øverste værktøjslinje. Bortset fra Resultatlisten kan de enkelte widgets "poppes ud" og vises i et separat vindue, hvis du eksempelvis gerne vil redigere en (ny) post i fuld skærm.
For at gøre dette, klikker du på det lille Pop ud (undock) ikon, som kan ses i det øverste højre hjørne af hver widget.
 
ACPopOutButton
 
På det viste skærmbillede er Medieviseren blevet anbragt i sit eget browservindue. Du kan bruge genvejstasterne Alt+Tab for at springe rundt mellem browservinduerne.
 
Hvis du vil tilbage til normal visning, lukker du blot det separate browservindue igen. Herved flyttes det automatisk tilbage til sin oprindelige (dockede) placering.
 
ACCloseWindowButton

Den øverste værktøjslinje

Den sorte værktøjslinje øverst i skærmbilledet (markeret med en orange ramme) angiver (længst til venstre) navnet på den aktive database, dernæst indeholder den navigationsknapper til at bladre i et søgeresultat , en drop-down-liste hvor man kan skifte Datasprog, samt en række ikoner, som kan bruges til at tænde/slukke for forskellige visnings-modus (widgets). Det første ikon viser/skjuler Resultatlisten, ikonet for Galleri-visningen er en alternativ visning til resultatliste, og viser billeder som er linket til de poster som vises i søgeresultatet, ikonet for Detaljevisning viser den aktive posts detaljer eller i redigeringstilstand, og Hierarkiviseren viser/skjuler navigationsruden for Hierarki-browseren, og Medieviseren viser/skjuler Medievisning, som viser tilknyttede billeder, lyd eller video, Geografisk kort ikonet (viser eller skjuler Geografiske kort) og Hjælp ikonet (viser eller skjuler feltspecifik hjælpetekster Hjælp visning). Disse er de otte funktioner til højre for feltet Datasprog, som kan tændes/slukkes. Når ikonet har en mørk baggrund, betyder det, at det er aktivt (tændt). Du kan tænde/slukke for de forskellige widgets, uden at det påvirker dit aktive søgeresultat eller den aktive post. Printer-ikonet længst til højre åbner en Outputformater dialog, og sætter dig i stand til at danne og printe en rapport over valgte poster.
 
ACTopToolbar

Klik f.eks. på den aktive Resultatliste for at skjule listevisningen af søgeresultatet. Dette giver mere skærmplads til at se eller redigere den markerede (aktive) post i detaljeret visning.
 
ACResultSetIcon

Kontekstspecifikke værktøjslinjer

Hver widget (f.eks. Resultatlisten eller Postvisning eller Medieviseren har alle deres egen værktøjslinje lige over de viste data. Disse funktioner relaterer sig specifikt til den pågældende widget. Skærmbilledet øverst viser tre forskellige kontekstspecifikke værktøjslinjer markeret med en rød ramme.
 
ACRecordDetailsContextToolbar

Museknap-funktioner

I Axiell Collections findes der ikke Axiell Collections specifikke funktioner, hvis du højreklikker i et felt i redigeringstilstand - kun browserspecifikke funktioner.
En anden - generel - forskel mellem Windows-applikationer og webapplikationer er, at dobbeltklik-funktioner ikke er understøttet. Du skal i stedet vælge ved at klikke på de relevante valg-knapper med musen, f.eks. på OK eller Vælg eller ved at trykke Enter for at aktivere dine valg.