Når du starter på at redigere en post, vil Axiell Collections tilføje en såkaldt låsefil til posten og ligeledes til linkede poster fra et felt i posten, hvis den linkede post er en af disse som har såkaldte 'write-back' felter (felter hvor der kan tastes data i, som så bliver skrevet i den relevante linkede post). Dette forhindrer kollegaer i at kunne redigere samme post samtidigt: Så længe der er en lås på posten, kan andre kun se posten, ikke redigere den. Hvis en anden forsøger at redigere en låst post, vil Axiell Collections forhindre dette. Axiell Collections vil først frigive posten, når brugeren som redigerer posten forlader redigeringstilstand ved at gemme posten eller ved at lukke posten uden at gemme den.

I normal drift vil Axiell Collections rydde op, så postens lås bliver fjernet så snart brugeren stopper med at redigere posten, men hvis der sker en fejl i systemet, mens en post er ved at blive redigeret (for eksempel hvis systemet crasher eller der er en fejl i softwaren), så bliver postens lås ikke fjernet, hvilket gør det umuligt for alle brugere at redigere posten igen. I Axiell Collections er det kun den bruger som var i gang med at redigere den låste post, som kan låse posten op og få den i redigeringstilstand igen. Så snart du prøver at redigere den låste post, så kommer denne meddelelse: Du har allerede låst denne post. Vil du fortsætte med at redigere den? Klik Ja for at fjerne låsen og få posten i redigeringstilstand (eller klik Nej for at forlade posten igen, og den er stadig låst. Efter du har valgt Ja, kan du lukke eller gemme posten på normal vis, og andre brugere kan redigere posten igen.

ACUnlockingARecord

Hvis du godt kan åbne en post i detaljeret visning, men du kan ikke redigere eller slette posten, og der ikke er andre som er i gang med at redigere posten, og du har de rigtige rettigheder til at redigere eller slette posten, så er det sikkert fordi posten stadig er låst. Du vil få en besked om at posten er låst, og så må være sket en fejl. Noter dig postnummeret, og henvend dig til en system-manager, som kan låse posten op for dig ved hjælp af Record lock manager værktøjet, så du igen får mulighed for at redigere eller slette posten.

Note: Hvis du bruger Adlib for Windows: hvis en post som er låst i Adlib for Windows bliver bliver forsøgt redigeret i Axiell Collections og vice versa, så er redigering ikke muligt, Axiell Collections vil i dette tilfælde ikke tillade at brugeren som har låst posten i Adlib at låse den op i Collections (det skyldes at låsen er sat med forskellige ID typer i de to brugergrænseflader). I det tilfælde skal man bruge Record lock manager værktøjet i stedet for.