For at oprette en liste med data fra flere poster (markeret i et søgesæt) i en tabel, så skal du anbringe Adlib felt-referencerne inde i en tabel i skabelonen, ved siden af hinanden i separate felter. Du skal også angive nogle parametre i rækken lige over og lige under referencerne, for at indikere at du ønsker posterne skrevet ud i en tabel. I øverste række kan du angive overskrifter til kolonnerne, for eksempel:

Titel

Kunstner

Placering

<<[StartRecordList]>><<TI>>

<<VV>>

<<2A>>

<<[EndRecordList]>>I dette tilfælde vil alle forekomster af et felt blive udskrevet under hinanden, i hvert afsnit, men i én celle. Så hvis du har to poster, hvor den første har to titler og tre kunstnere, vil det se således ud i rapporten:

Titel

Kunstner

Placering

Opstilling

Opstilling af frugt

Borch, E.

Bøgh, C.

Achen, G.

HU.3928.12

Parti fra Gullandsstræde

Christensen, A.

ZK.3877.33

Hvis du kun ønsker at få den første forekomst af et felt med i rapporten, som for eksempel titlen, så tilføjer du et ettal (eller et andet tal, hvis det er en anden forekomst du ønsker at have med) efter felt-tag' i referencen: <<TI[1]>>.

Du kan kun angive én felt-reference per celle. Cellen kan også indeholde tekst udover felt-referencen, og denne tekst vil blive gentaget ligeså mange gange som er der poster i udskriften. En anden begrænsing i lister af poster er, at du kun kan bruge en række af felt-referencer, og du kan ikke placere en fast tekst under dem, kun en række med denne parameter <<[EndRecordList]>>. <<[StartRecordList]>> parameteren skal placeres umiddelbart over rækken af felt-referencer. Kun den øverste af de fire rækker er valgfri, i hvilken du kan angive en fast overskrift til kolonnerne.

Rækkerne med poster kan blive fortløbende nummereret i udskriften. Det opnår du ved at indsætte et automatisk tildelt linjenummer i en ekstra celle forrest i den række, hvor du angiver felt-referencen. Brug Word's Opstilling med tal funktion i afsnit-gruppen til dette. Det automatiske nummer vil blive tilføjet automatisk for hver række poster der bliver indsat i rapporten.

ACTableLineNumber

Hvis listen over poster bliver lang, så vil tabellen automatisk fortsætte til den næste side. Hvis du ønsker at kolonneoverskriften skal gentages for hver side, kan du sætte det op i Word:

1.Vælg øverste række af celler i tabellen ved at markere rækken.
2.Højreklik i en af cellerne, og på den popup menu som kommer vælger du muligheden Egenskaber for tabel.
3.I Tabelegenskaber vinduet vælger du Række fanen.
4.Vælg Gentag som overskriftsrække øverst på hver side. muligheden.
5.Klik OK.

Tabellens kanter kan gøres usynlige (eller med et andet udseende) ved at du ændrer det i Kanter, i gruppen Afsnit (se i Word manualen for at få mere at vide). Du kan også ændre cellejusteringer og margener, for at få et pænere design.

Bemærk endvidere, at i den samme skabelon kan en tabel ikke kombineres med en basis skabelon, som er beskrevet i det tidligere kapitel.