Du kan bruge felt-referencen i Word skabelonen til at angive, hvilket sprog der skal bruges i udskriften. Du kan specificere hvilket sprog der skal bruges via IETF sprogkode: da-DK for dansk eller en-US for amerikansk engelsk. Hvis du ikke angiver noget sprog, så bliver udskriften medd et aktuelle valgte datasprog i Collections.

I felt-referencen i word skabelonen kan du ikke blot angive hvilken forekomst af et felt du ønsker at udskrive, men også hvilket sprog det skal være på, for eksempel vil <<TI[2,da-DK]>> udskrive anden forekomst af titlen på dansk. Begge argumenter er valgfrie: Du kan blot angive hvilken forekomst eller hvilket sprog du ønsker der skal bruges eller ingen af dem, som <<title[da-DK]>>.

Eksempler

Herunder ser du nogle eksempler som tydeliggør, hvad du har af muligheder. Forudsat at du bruger em flersproget database, i hvilken du kan angive både dansk, engelsk og færøsk datasprog i både Objekttype og Titel felterne. Du kan vælge datasproget Datasprog dropdown'en i topmenuen, hvis du har en flersproget applikation. Derefter forestiller du dig, at du har en post med to objektyper og en titel - alle angivet med alle tre sprog, for eksempel:

Eksempel data

(da-DK)
Objekttype (1. forekomst): Tegning
Objekttype (2. forekomst): Akvarel
Titel: Tegning, portræt, Morgenkaffe i den Borchske Gaard, Elna Borch, 1885

(en-US)
Objekttype (1. forekomst): Drawing
Objekttype (2. forekomst):): Watercolour
Titel: Drawing, portrait, Morning coffee in Borchske Gaard, Elna Borch, 1885

(fo-FO)
Objekttype (1. forekomst): Tekning
Object name (2. forekomst): Vatnlitamynd
Titel: Tekning, andlitsmynd, Morgunkaffi í garðinum hjá Borch, Elna Borch, 1885

Herunder kan du se et eksempel som eksperimenterer med de forskellige muligheder for udskrivning eller ikke af de forskellige sprog. Alle feltforekomster vil blive udskrevet, hvis du ikke angiver en specifik forekomstnummer. Derudover vil alting (fast tekst og/eller felt-referencer) også blive gentaget, hvis de er den del af det samme afsnit: Et afsnit slutter med en hard return (Enter), ikke en soft return (Shift+Enter).

Eksempel på en skabelon

Tag OB: <<OB>>
Tag OB[2]: <<OB[2]>>
Tag OB[fo-FO]: <<OB[fo-FO]>>
Tag OB[2,en-US]: <<OB[2,en-US]>>
Field object_name[2,fo-FO]: <<object_name[2,fo-FO]>>

<<object_name>>

 

<<OB[en-US]>>

 

Tag TI: <<TI>>
Titelfeltet[1]: <<title[1]>>
Tag TI [fo-FO]: <<TI[fo-FO]>>
Tag TI [1,en-US]: <<TI[1,en-US]>>
Titelfeltet[1,da-DK]: <<title[1,da-DK]>>

<<TI>>

 

<<TI[en-US]>>

Resultatet vil se således ud, hvis det valgte datasprog er sat til dansk:

Udskriften

Tag OB: Tegning
Tag OB[2]: Akvarel
Tag OB[fo-FO]: Tekning
Tag OB[2,en-US]: Watercolour
Objekttypefeltet[2,fo-FO]: Vatnlitamynd

Tag OB: Akvarel
Tag OB[2]: Akvarel
Tag OB[fo-FO]: Vatnlitamynd
Tag OB[2,en-US]: Watercolour
Objekttypefeltet[2,fo-FO]: Vatnlitamynd

Tegning

Akvarel

 

Drawing

Watercolour

 

Tag TI: Tegning, portræt, Morgenkaffe i den Borchske Gaard, Elna Borch, 1885
Titelfeltet[1]: Tegning, portræt, Morgenkaffe i den Borchske Gaard, Elna Borch, 1885
Tag TI [fo-FO]: Tekning, andlitsmynd, Morgunkaffi í garðinum hjá Borch, Elna Borch, 1885
Tag TI [1,en-US]: Drawing, portrait, Morning coffee in Borchske Gaard, Elna Borch, 1885 (en-US)
Titelfeltet[1,da-DK]:Tegning, portræt, Morgenkaffe i den Borchske Gaard, Elna Borch, 1885

Tegning, portræt, Morgenkaffe i den Borchske Gaard, Elna Borch, 1885

 

Drawing, portrait, Morning coffee in Borchske Gaard, Elna Borch, 1885 (en-US)

Invariante værdier af en af oversættelserne spiller også en rolle. For at være præcis:

Hvis skabelonens felt-reference (til et flersproget felt) er datasprogspecifik: Hvis værdien findes i databasen så bliver den udskrevet, hvis ikke - og der en en invariant værdi, så bliver den invariante værdi udskrevet. Hvis ingen af dem findes, bliver der ikke skrevet noget ud.
Hvis skabelonens felt-reference (til et flersproget felt) ikke har angivet sprog: Hvis den aktuelle valgte databasesprog er tilstede i feltet, så bliver det skrevet ud. Hvis ikke, så bliver den invariante værdi skrevet ud. Hvis ingen af dem findes, bliver der ikke skrevet noget ud.