Billeder som er knyttet til et objekt kan også udskrives via en Word skabelon. I skabelonen skal du refere til feltnavnen eller flet-tag'et på det relevante felt*, fuldstændig ligesom du før for andre typer felter. En reference kunne for eksempel være: <<FN[1]>>.

At få en reference til et billede tilknyttet en Word skabelon, kan gøres på forskellige måder - med forskellige resultater, men forholdet mellem højde og bredde vil altid bevares intakt. Af de metoder som er beskrevet nedenfor kan du bruge den som passer dig bedst i forhold til den opgave du står overfor.

Den originale størrelse af billedet spiller ofte en afgørende rolle i udskriften: Den fysiske dimension af et udskrevet billede (i inches eller centimeter) er bestemt af en kombination af opløsningen af billedet og DPI/PPI værdierne som er gemt i billedfilen.

Metode 1: Direkte i et afsnit

Hvis felt-referencen forekommer et sted i et afsnit på en side, så bliver billedet udskrevet i den originale størrelse (så stort som sidens størrelse tillader).

Metode 2: I en tabelcelle

Indsæt felt-referencen i en celle på det sted, hvor du ønsker at billedet skal placeres på siden. Specificer som minimum kolonnebredden på cellen (med en fast værdi, ikke en procentværdi), og det vil så angive den maksimale bredde af billedet på udskriften, og billedet bliver skaleret ned, hvis den er er større. Højden af et billede kan også sættes ved at sætte højden af en celle til en Nøjagtig rækkehøjden for at begrænse højden af af det udskrevne billede til rækkehøjden, eller du kan lade være med at angive rækkehøjden for at gøre det mest fleksibel. En yderligere højderestriktion kan betyde at billedet bliver endnu mindre. For at være sikker på, at et fast antal af poster bliver udskrevet på én side, skal du lave det ved at begrænse højden af rækken, eller bliver dit layout ødelagt, hvis du har et meget højt billede. Skabelonen som ses her er designet som en tabel med to kolonner, og vil danne den udskrift som den du ser nedenunder:

<<FN[1]>>

Objektnummer: <<IN[1]>>

Objekttype: <<OB[1]>>

Kunstner: <<VV[1]>>

Titel: <<TI[1]>>

Datering: <<DS[1]>>

Placering: <<2A[1]>>

 

________________________________________________________________

 

ACWordTemplatePrintout1

 

* Teknisk information

I Axiell Designer er felterne i databasen defineret med hvilken datatype de er sat op til. Typen bestemmer hvad brugere kan og ikke kan indtaste i felterne. Et felt som indeholder et hyperlink eller sti til et billede skal være defineret som et IMAGE felt, og det vil sædvanligvis være tilfældet. (Hvis felttypen ikke er IMAGE, så vil URL'en eller stien blive printet i stedet for billedet.)
Databasefelter af APPLICATION typen (for eksempel Identifier i bibliotek datasættet) kan referere til billeder, og andre ting, men disse billeder kan ikke udskrives via Word skabeloner.

Udskrive stregkoder

Dine udskrifter kan indeholde numre som automatisk bliver konverteret til stregkoder. For at være i stand til at udskrive en stregkode er der nødt til at være installeret en en stregkodefont på pc'en hvor man udskriver fra. (Mulighed for at inkludere en font i en skabelon er endnu ikke implementeret.) Så du starter med at vælge en stregkodefont, enten en gratis eller en som du køber. Axiell anbefaler fonten IDAutomationHC39M_Free, som er gratis. Se Windows hjælp for at få information om hvordan du installerer en font under Windows. Bemærk at der er forskel på code 39 og code 128 stregkoder: Code 39 kan kun konvertere bogstaver, tal og følgende symboler: * $ % + - . og /. Code 128 er til gengæld i stand til at konvertere alle 128 ASCII karakterer, men denne fonttype virker ikke sammen med Collections i øjeblikket. TrueType code 39 stregkodefonte virker.

I Word skabelonen indtaster du først felt-referencen som du ellers ville gøre. En stregkode kan udskrives i sit eget afsnit eller sammen med anden tekst. For eksempel et objektnummer:

<<IN>>

Hvis feltet står i sit eget afsnit, så vælg hele afsnittet, og stregkodefonten vælges fra Font drop-down listen i Word's Start menu. Forstør/minimer fontstørrelsen, så du opnår en passende størrelse på stregkoden. << og >> tegnene skal stadig have den normale font. For example:

ACWordTemplateBarcode1

Hvis felt-referencen er placeres sammen med anden tekst, så gøres det på samme måde: det er blot felt-referencen som skal bruge stregkodefonten. For eksempel:

ACWordTemplateBarcode2

Hvis din valgte font ikke automatisk udskriver med normal tekst under stregkoden, så indsætter du blot en ekstra <<IN>> nedenunder, hvor du så bruger den normale font.