Word skabeloner svarer meget til dem som er lavet i Adlib for Windows. Desværre kan du ikke uden videre genbruge dine gamle .dot eller .dotx skabeloner: Du skal foretage nogle simple ændringer. De vigtigste forskelle mellem de to skabelontyper er:

Extensionen skal ikke være .dot eller .dotx, men .docx: Det ændres let ved at åbne dine .dot(x) filer og gemme dem under det samme (eller et andet) navn men med .docx extension;
For at kunne udskrive et specifik antal gentagelser af et felt (ligegyldigt om felt-referencen findes som tekst eller i en tabel) skal du angive antallet mellem kantede paranteser efter tag'en i felt-referencen, som for eksempel <<FN[1]>> , hvis du kun ønsker at udskrive den første forekomst af feltet FN. Hvis der ikke er indhold i feltet, så bliver der ikke udskrevet noget;
Hvis du ønsker at printe alle forekomster af et felt (ligegyldigt om felt-referencen findes som tekst eller i en tabel) så skal du blot undlade at angive antalet af forekomster, så <<VV>> betyder at alle forekomster af feltet VV: blive printet i et afsnit, og alle feltoverskrifter vil ligeledes blive gentaget.
Du kan ikke længere bruge tabeller i tabeller, men det behøver du heller ikke, for feltet bliver gentaget alligevel;
Du kan ikke bruge tekstbokse eller rammer længere i skabelonerne (som du brugte rundt om <<FN>> i de gamle skabeloner som ObjectDescriptionOneObjectPerPage#.dot, ObjectDescriptionTwoObjectsPerPage#.dot, etc.) . For at afgrænse størrelsen af billeder, skal du i stedet angive bredden på kolonnen og den nøjagtige rækkehøjde for tabellen og at bestemme størrelsen af billedet som bliver udskrevet i den celle. Denne celle kan være en del af en større tabel eller du kan have en tabel som består af en enkelt celle. Forholdet mellem højde og bredde af billederne forbliver det samme og hele billedet bliver udskrevet;
Etiket skabeloner er ikke understøttet af Axiell Collections, men hvis dine etiketter blot består af en enkelt bane af etiketter, kan du oprette skabeloner ved at lave en normal skabelon som består af en enkelt celle i tabellen (hvor positionen og dimensionerne – nøjagtig rækkehøjde – af den enkelte etiket plus den tomme linie under den) øverst på siden. Du bør kun udskrive den første forekomst af et felt, og du skal være sikker på, at der er plads til alt indhold i feltet på én linje, så den ikke fortsætter til næste linje (ved at bruge en tilstrækkelig lille font) eller ved at bruge adapl til at begrænse hvor meget der skal skrives ud af feltets indhold.
<<FN.thumbnail>> udtrykket til at udskrive thumbnails er endnu ikke understøttet af Collections;
E-mail parameteren virker ikke endnu, så lad være med at bruge dem (men de vil heller ikke ødelægge din udskrifter hvis du har lavet dem);
<<[PageBreak]>> parameteren er understøttet, men sideskiftet bliver placeret nøjagtig hvor parameteren er placeret i skabelonen, så placér den altid i bunden af dit dokument. Skabeloner som ikke indeholder en <<[PageBreak]>> parameter eller en tabel med <<[StartRecordList]>> og <<[EndRecordList]>> parametre (som også er supporteret) udskriver posterne lige under hinanden;
Du kan bruge Word's “sektioner” til at danne mere komplekse skabeloner: For hver behandlet post bliver relevant data tilføjet til hver sektion (så sektioner er ikke gentaget for hver behandlet post) og alle sektioner bliver fyldt ud samtidigt.

Standardprocedure for at oprette en ny .docx Word skabelon

1.Start Microsoft Word (2007 eller nyere) og opret en nyt tomt dokument. Du kan som det første gemme det under et godt navn i din lokale skabelon-mappe, i .docx formal (ikke .doc, .dot eller .dotx). Gem dine tilføjelser løbende mens du designer din nye skabelon.
2.I den nye skabelon kan du tilføje og designe tekst fuldstændig som du kan i et normalt dokument. Hver gang du bruger denne skabelon som en udskrift fra Collections, vil denne tekst automatisk komme med i det udskrevne dokument.
Hvis du ønsker at udskrive data og/eller billeder fra dine databaser ved hjælp af skabeloner, skal du anbringe referencer til alle de felter du ønsker at udskrive i skabelonen. Proceduren er, at du på det sted, hvor du ønsker data skrevet ud, skriver feltets feltnavn* (du kan bruge engelske feltnavne) eller felt-tag* mellem to mindre end og større end tegn. Du skal angive disse nøjagtigt som de er defineret i den aktuelle database. Feltnavne og tag er følsomme overfor små og store bogstaver, så brug <<desired_field _name>> eller <<desired_tag>>. (Tag som starter med % er også tilladt.) Vælg den font du ønsker, og data vil også blive skrevet ud med den valgte font.
Det er muligt at udskrive en bestemt forekomst af et felt, eller at udskrive alle forekomster af et felt: Hvis du kun ønsker at udskrive en forekomst, så angiver du den specifikke forekomst i skarp parentes, for eksempel vil <<OB[2]>> udskrive den anden forekomst af tag'et OB. Angiv ikke noget [n] når du ønsker at udskrive alle forekomster af et felt.
Hvis du ønsker at udskrive et flersproget felt, kan du specificere hvilke sprog feltet skal udskrives i. Hvis du ikke angiver et sprog, så bliver det udskrevet i det datasprog der er aktiv i Collections (ikke hvilket sprog du har valgt i Collections interfacet).

* Efter du har skiftet interfacesprog til engelsk, kan du finde de engelske feltnavne og felt-tag'ene, ved at bevæge musen hen over felterne når du er i 'Detaljer om posten' widget'en - enten blot i visningstilstand eller i redigeringstilstand. I eksemplet herunder, er object_number det engelske navn på feltet, og IN er felt-tag'et. Du kan vælge frit mellem de to muligheder.

ACFindFieldNameAndTag