Lad os starte med at oprette en simpel udskrift med objektnummer, ophavsmand og aktuel placering for den enkelte post under hinanden og kun en post pr side.

1.Start Microsoft Word (2007 eller nyere) og åben et nyt tomt dokument. Du kan starte med at gemme den under et passende navn i en lokal mappe, som du har oprettet til have dine skabeloner i. Du skal gemme filerne i formatet .docx (ikke .doc, .dot eller .dotx).
2.Derefter indsætter du denne tekst (som består af en fast tekst, feltreferencer og speciel kommando (parameter) for at få skiftet side for hver post:

Objektnummer: <<IN[1]>>

Objekttype: <<OB[1]>>

Ophavsmand: <<VO[1]>>

Title: <<TI[1]>>

Produktionsperiode: <<DS[1]>> til <<DE[1]>>

Aktuel placering: <<2A[1]>>

<<[PageBreak]>>

3.Gem din ændringer og luk dokumentet, og prøv at udskrive vha denne skabelon fra Axiell Collections Outputformater dialog fra en af objektkatalogerne: Du kan ikke finde din skabelon i dialogen, du må vælge den via Find Wordskabelon funktionen.
4.Prøv nu at ændre skabelonen ved at ændre den faste tekst eller slette <<[PageBreak]>> parameteren. Du kan også prøve at tilføje et ekstra felt til skabelonen. Du skal altid bruge feltet engelske navn eller felt-tag'et: Hvis du skifter sproget på brugergrænsefladen til engelsk, kan du derefter finde det engelske feltnavn og felt-tag'et. Du finder disse ved at bevæge musen hen over feltet i detaljeret visning eller i redigeringstilstand. I eksemplet nedenunder, er object_number det engelske feltnavn og IN er felt-tag'et. I din skabelon kan du kun bruge felter fra en enkelt database.
 
ACFindFieldNameAndTag
 
Bemærk tallet [1] , som står efter felt-tag'et. Det angiver at det kun er den første forekomst af feltet som skal udskrives. Hvis det er felt som kan gentages, så kunne du i eksemplet ovenover blot undlade at angive [1] efter OB for at se, hvordan udskriften kommer til at se ud, når et objekt er tilknyttet flere objekttyper. Husk at gemme din skabelon med dine nye ændringer, før du bruger den til at udskrive med.
5.I den aktuelle skabelon vil alle felter blive udskrevet under hinanden, men der er også muligt at udskrive felter efter hinanden som i en tabel. Dette er specielt praktisk for felter som ofte har flere forekomster, som f.ex Dimensioner afsnittet, i Fysisk beskrivelse feltgruppen i en objektpost. I dette tilfælde vil vi typisk have brug for at udskrive alle forekomster af et gentaget feltgruppe. Hvis vi ønsker at inkludere Del, Dimension, Værdi og Enhed felterne i listen, så kan vi tilføje følgende under eller mellem de andre feltreferencer i skabelonen ovenover. Under udskrivningen, vil en ny tabelrække blive dannet for hver forekomst af feltgruppen.
 

Del

Dimension

Værdi

Enhed

<<DL>>

<<DI>>

<<WA>>

<<EE>>