Eksemplerne, som beskrives i dette afsnit refererer til Thesaurus, fordi poster i en thesaurus kan indeholde mange forskellige typer af relationer. I visse tilfælde er eksemplerne dog også relevante for andre autoritetsdatabaser.

Formålet med hvert relationsfelt er beskrevet. Det er ligeledes beskrevet, hvordan relationerne vises i de relaterede poster. Der gives eksempler, når det er relevant. I eksemplerne vises kun feltnavne og feltindhold. Poster er adskilt med to asterisker (**).

Term/Navn

Dette er selve termen/navnet. Feltet indekseres, og det er (selvfølgelig) obligatorisk. Termer og navne behøver ikke at være unikke, så et identisk navn til en anden person kan godt registreres som sin egen post.

Termtype/Navnetype/domæne

Domæner er en indbygget funktion i Thesaurus og i databasen Personer og institutioner. Domæner uddybes i næste afsnit.

Erstat med

Erstat med angiver en eller flere foretrukne termer. (Opret en ny forekomst af feltet, hvis der findes flere foretrukne termer.) Hvis feltet Erstat med, er udfyldt, skal ingen andre felter i denne feltgruppe være udfyldt, fordi den nærværende post i så fald svarer til en ikke-foretrukken Term. Termen, som feltet Erstat med indeholder, kan ikke selv indeholde en Erstat med relation.

Når du opretter en relation, og Axiell Collections gemmer posten, oprettes der automatisk en spejlet (reciprok) termpost. Så når den nærværende post (Term) er en ikke-foretrukken term, som refererer til en foretrukken term via feltet Erstat med, så oprettes der altså en reciprok term-post, som indeholder en reference til den ikke-foretrukne term-post via feltet Erstatter i den reciprokke post. Axiell Collections laver automatisk denne relation.

Hvis du har følgende post...

Term                        rullestol

Erstat med                        kørestol

... opretter Axiell Collections automatisk den relaterede post ...

Term                        kørestol

Erstatter                rullestol

Erstatter

Erstatter henviser til en eller flere ikke-foretrukne termer. Du kan derfor ikke både udfylde felterne Erstat med og Erstatter i én og samme post.

Hvis du gemmer følgende post...

Term                        bil

Erstatter                automobil

... vil Axiell Collections automatisk oprette følgende post ...

Term                        automobil

Erstat med                        bil

Hvis du opretter en ny foretrukken term (Erstat med) til en (ikke foretrukken) Term, vil Axiell Collections automatisk rette alle tidligere indtastede (ikke foretrukne) termer i databaserne og de vil nu referere til den nye foretrukne term.

Overordnet term / Underordnet term

Feltet Overordnet term henviser til mere bredt definerende emneord, mens feltet Underordnet term henviser til mere specifikke emneord. Det er muligt både at have flere overordnede og underordnede termer.

Hvis du gemmer følgende post ...

Term                        motorkøretøj

Overordnet term        køretøj

Underordnet term        knallert

... opretter Axiell Collections automatisk følgende poster ...

Term                        køretøj

Underordnet term        motorkøretøj

**

Term                        knallert

Overordnet term        motorkøretøj

Relateret term

I feltet Relateret term kan du indtaste termer, som er relaterede til den nærværende term. Relaterede termer kan sammenlignes med ‘se også’ henvisninger.

Hvis du gemmer følgende post ...

Term                        knallert

Relateret term        scooter

                 kabinescooter

... opretter Axiell Collections automatisk følgende poster ...

Term                        scooter

Related term        knallert

**

Term                        kabinescooter

Relateret term        knallert

Tilsvarende term

En tilsvarende term betegner en anden term, som har nøjagtig samme betydning, som den aktuelle Term. Alle tilsvarende termer kan benyttes som emneord/søgeord i databaserne.

Pseudonym for

Relationen Pseudonym for feltet kan indeholde det eneste, korrekte navn for pseudonymet angivet i Navn feltet for den aktuelle post. Da det registrede Navn er et pseudonym, så anbefales det at der ikke tastes andre oplysninger om personen i denne post: Disse hører hjemme i den reciprokke post hvor Navn feltet indeholder det 'rigtige' navn til personen eller institutionen: Når du definere en relation, og Axiell Collections gemmer denne post, så bliver en spejlet/reciprok post automatisk oprettet. Trods alt når man er i denne post, er Name et pseudonym der refererer til at rigtigt navn i Pseudonym for, derfor bør en post oprettes for det korrekte navn også, hvor en reference til pseudonymet skal inkluderes i Pseudonym feltet. Det gør Axiell Collections automatisk.

Hvis du gemmer følgende post:

Navn                        Kopland, Rutger

Pseudonym for        Hoofdakker, Rutger Hendrik van den

Axiell Collections opretter automatisk den relaterede post:

Navn                        Hoofdakker, Rutger Hendrik van den

Pseudonym                Kopland, Rutger

Pseudonymer en relation som ligger mellem en foretrukket term og en ekvivalent relation, for mellem navne i en pseudonym relation eksisterer der et hierarki, men en erstatning af en ikke-fortrukket term vil ikke finde sted.

Pseudonym

Relationen Pseudonym kan gentages og derved indeholde henvisninger til flere pseudonymer fra det 'rigtige' Navn i den aktuelle post.

Hvis du gemmer følgende post:

Navn                        Hoofdakker, Rutger Hendrik van den

Pseudonym                Kopland, Rutger

Vil Axiell Collections automatisk oprette den relaterede post:

Navn                        Kopland, Rutger

Pseudonym for        Hoofdakker, Rutger Hendrik van den