Domæner optræder i Thesaurus (som feltet Term type) og i Personer og institutioner (som feltet Navnetype). Brugen af domæner giver mulighed for at skabe et utal af virtuelle opdelinger inden for de enkelte databaser. Et eller flere domæner kan associeres med en enkelt term eller navn. For eksempel kan thesaurus-termen “bog” tilhøre to forskellige domæner: objektnavn og materiale. Domænet bestemmer term-typen eller navnetypen. Eksempler på termer kan være: objektnavn, materiale, teknik, emneord, osv.. Eksempler på navnetyper: person, institution, kunstner/ophavsmand, leverandør, osv.

En fordel ved at benytte domæner er, at vidt forskellige termer kan gemmes i den samme Thesaurus. Hvis du f.eks. redigerer en objektpost og angiver et objektnavn, valideres ordet op mod alle termerne i Thesaurus som tilhører domænet objektnavn, fordi feltet Objektnavn er associeret med dette domæne.

Linke termer fra andre domæner

I Find data for feltet... vinduet, som kan åbnes for ethvert linket felt, finder du også Vis kun… valgmuligheden. Med denne markeret, ser du kun de eksisterende thesaurus-termer fra det associerede domæne. Du kan imidlertid fjerne denne markering, hvis du vil se termer fra hele Thesaurus. Du kan nu vælge en term fra et ikke-associeret domæne i stedet. Når posten gemmes, tilføjes det aktive felts domæne til termens databasepost i Thesaurus. Hvis du f.eks. angiver navnet på en leverandør i feltet Forfatter i en post i databasen Bøger, vil termposten med navnet i databasen Personer og institutioner blive ændret. Feltet Navnetype vil blive gentaget med den tilføjede værdi forfatter. (Den første forekomst vil stadig være leverandør.)

Søgning i domæner

Du kan også søge i de forskellige domæner ved at gå direkte til felterne Term type eller Navn type i Søg vinduet.

Domæner i spejlede poster

Når et domæne føjes til en term eller et navn, og du angiver relationerne, vil der automatisk blive oprettet en post i det linkede felts database. Disse reciprokke poster med (ikke)foretrukne termer og tilsvarende termer vil blive associeret med det samme domæne; derimod vil de associerede overordnede, underordnede eller relaterede termer ikke automatisk blive tilføjet et domæne.