Today

Today er dags dato, og kan bruges som en hurtig metode til at finde alle poster som er oprettet i dag. Dette er specielt brugbart i gemte søgninger som har behov for at blive opdateret med nye poster, fordi søgningen altid vil bruge dagsdato, i stedet for den dato, der oprindelig var opgivet i søgningen. For eksempel vil søgningen,

oprettelse.dato = today

finde alle poster som er oprettet i dag. Det er også muligt at finde poster som er oprettet for et antal dage siden, ved at trække et antal dage fra eller lægge et antal dage til. For eksempel:

oprettelse.dato = today-30

vil finde alle poster som er oprettet for 30 dage siden. (Brug ikke anførselstegn omkring today-30 )

For at finde poster som er oprettet i den sidste måned, så brug følgende kommando:

oprettelse.dato from today-30 AND oprettelse.dato to today

Bemærk, at selv om det kan være fristende at forkorte denne søgning til oprettelse.dato from today-30 (som Axiell Collections oversætter til oprettelses.dato >= today-30), så vil denne søgning kun give samme resultat, hvis man i det relevante felt ikke kan skrive fremtidige datoer. Dette er situationen i det viste eksempel, men for eksempel ikke for leveringsdatoer. Derfor er det klogere at bruge den kombinerede søgning, for så bliver søgningen mere præcis. Det gør det også nemmere at konstruere andre lignende søgninger, som:

start.dato from today-15 and start.dato. to today+21

Bemærk at du kan kun kan søge på today i et felt, hvis feltet er et dato-felt (ISO dato eller europæisk dato).

All

All vil finde alle poster i den aktuelle datakilde. Det er den eneste undtagelse af reglen om at alle søgeudtryk skal bestå af mindst et felt, en operator og en værdi.

%0

Det er et andet navn til post-nummer-feltet, du kan ligeså godt bruge priref . For eksempel kan du finde de poster som har post-nummer fra 50 til og med 100 ved at skrive:

%0 >= 50 AND %0 <= 100

Post nummmeret kan blive synlig i oversigtformatet ved at tilføje priref feltet på listen over felter som ønskes der skal være synlige. Brug Indstillinger over resultatlisten til at tilpasse hvilke kolonner der bliver vist.

ACSettingsIcon

Udvid(Expand)

Udvid muligheden/operatoren i standard og avanceret søgning kan bruges når du ønsker at finde poster, hvor en overliggende post (i et hvilket som helst overliggende niveau) eller posten selv indeholder søgeordet, mens den ikke finder poster hvor underliggende poster (i hvilket som helst underliggende niveau) eller hvis posten selv har en anden værdi end det værdi der er søgt på i det søgte felt. Med andre ord: Hvis et felt i det øverste niveau af poster indeholder værdien x og der i en lavere del af i hierarkiet findes en post hvor feltet indeholder værdien y, så vil en udvidet søgning på x ikke finde de underliggende dele af hierarkiet (inklusiv posten selv) med værdien y i feltet

Forestil dig, at du har en base med en hiererkisk struktur, for eksempel et arkiv, og du ønsker at udføre en søgning, hvor du ikke blot finder en post, men samtidig også de underliggende poster. Denne søgning udfører du ved hjælp af Expand i avanceret søgning.

Syntaksen er følgende:

expand(<search statement>)

Så hvis du ønsker at finde en arkivpost med titlen 'Arbejdermuseet' og alle dens underliggende poster ved at søge på termen arbejdermuseet i titlen, så skal du skrive følgende:

expand(titel = 'arbejdermuseet')

Du kan kombinere en udvid-søgning med en normal-søgning (eller med en anden udvid-søgning, hvis du har behov for dette).

Søgning ved hjælp af Udvid, både i Avanceret og Standard søgning, er specielt nyttige til finde underliggende poster med felter med nedarvet indhold (det er dog ikke noget krav, at der skal være arvede data for at Udvid funktionen virker) da nedarvede data i underliggende poster kun er gemt i overliggende poster (hvorfra de arves) i det relevante hierarki: Du kan ikke søge på arvet data på andre måder. Eksempel: Lad os sige, at vi har en hiererkisk filmdatabase, som har registreret oplysninger om film i fire forsekllige beskrivelsesniveaumer: Fiml, variant, manifestation and enhed. Nogle af film-posterne har titlen Men from Mars. For at undgå redundant duplikering af data i underliggende poster, er titelfeltet blevet oprettet som et nedarvet felt, så alle varianter, deres manifestationer og deres enheder vil vise den samme titel når du ser på posterne, men titlen er ikke gemt i den aktuelle underliggende post. I en af varianterne er titlen blevet ændret til Creatures from Mars. Lad os antage at vi har et hierarki, som består af 10 poster, som er hierarkisk forbundet således:

ACexpandhierarchydiagram2

(inh. betyder at titlen er arvet og ikke gemt i selve posten.)

For at finde de følgende poster, så brug enten Avanceret eller Standard søgning (for sidstnævnte forudsætter vi, at der er søgeindgange for begge, for både for niveau og titel, og at vi har markeret Og muligheden:

1, 3, 7, 8 og 9, kan blive udført i avanceret søgning med følgende søgeudtryk: expand(titel = 'Men from Mars') eller ved at udføre en udvidet Standard søgning (med Udvid optionen markeret) på titlen med(Lig med) Men from Mars (fordi kun disse poster har en overliggende eller over-overliggende post med denne titel, eller posten selv har denne titel, samtidig med at ingen poster undervejs i hierarkiet har en anden titel);
2, 4, 5, 6 og 10, kan udføres således i avanceret søgning: expand(titel = 'Creatures from Mars') eller ved at udføre en udvidet Standard søgning på titlen Creatures from Mars (fordi de alle har en overliggende eller over-overliggende post med denne titel, eller har titlen selv);
10, kan udføret således i avanceret søgning med følgende søgeudtryk: description_level = item and expand(title = 'Creatures from Mars') eller ved at udføre en udvidet Standard søgning på niveau item Og titel Creatures from Mars (fordi det et det eneste item med en over-overliggende post med denne titel);
8 og 9, kan blive udført i avanceret søgning med følgende søgeudtryk: description_level = item and expand(title = 'Men from Mars') eller ved at udføre en udvidet Standard søgning på niveau item Og titel Men from Mars (fordi det er de eneste på niveau item der er har en overligggende eller over-overliggende post med denne titel);
7, kan blive udført i avanceret søgning med følgende søgeudtryk description_level = manifestation and expand(titel = 'Men from Mars')eller ved at udføre en udvidet Standard søgning på niveau manifestation Og titel Men from Mars (fordi det er den eneste manifestation med en overliggende post med denne titel).

Læg mærke til, at søgeresultatet ville bliver nøjagtigt det samme, som hvis titelfelterne ikke havde været nedarvet og i stedet havde være tomme i posterne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, fordi søgningen kun ser i de felter som er blevet udfyldt med data, og nedarvede data opfattes som om feltet er tomt. Kun posterne 1 og 2 indeholder gemte titler.

Yderlig information:

Ved at bruge Eller (plus expand) til at kombinere to søgninger giver ikke mening, dat det vil give alt for mange fundne poster. For eksempel, en udvidet søgning på niveau manifestation ELLER titel Creatures from Mars (avanceret søgning: expand(description_level = manifestation) or expand(title = 'Creatures from Mars')) vil resultatet blive posterne 2, 4, 5, 6, 7, 10 og alle andre manifestationsposter i databasen...
Udvid muligheden i standard søgning bliver tilføjet til alle søgeord før den boolske operator Og bliver tilføjet. Så i nogle af eksemplerne herover kan man også søge udvidet på niveau lig med item eller niveau lig med manifestation, og her der er ikke nogen negativ effekt på søgeresultatet, da dette felt aldrig er tomt og hvert niveau har sin egen værdi.
Udvid operatoren/optionen behøver ikke et indeks til det linkede reference felt for at den bredere term felt for at fungere, og mange installationer har endnu ikke dette. Hvis du udfører en Udvid søgning og en fejlmeddelelse om en manglende indeks forhindrer dig i at fuldføre søgningen, ved du hvad der skal gøres. Det er nemt at løse problemet ved blot at oprette det relevante indeks, hvis du har adgang til Axiell Designer. Fejlbeskeden indikerer hvilket tag og indeks der skal oprettes.