I princippet kan du sortere alle resultater i Resultatlisten ved at bruge overskriften på den kolonne, som du ønsker at sortere på: Når du laver din søgning, skal du ikke tænke på sortering.
Dog er det også muligt at tilføje en sorteringskommando i slutningen af en søgekommando, så hvis du gemmer din søgning, så vil den være sorteret rigtigt så snart du udfører søgningen. I biblioteksbasen kan du for eksempel søge og sortere på følgende måde:

titel = arc* sort forfatter

De fundne poster vil være sorteret efter forfatter i resultatlisten. Sortering på felter vil implicit blive udført i henhold til datatypen i det relevante felt, så hvis der anvendes numeriske eller datofelter til at blive sorteret på, så vil sorteringen automatisk blive numerisk henholdsvis kronologisk.

Du kan også sortere på mere end et felt, ved at liste sorteringsfelterne (i den rækkefølge du ønsker sorteringen foretaget) efter sort, adskilt med kommaer. For eksempel:

titel = arc* sort forfatter, titel

Stigende eller faldende

En sortering som er udført efter ovenstående metode vil automatisk blive i stigende rækkefølge (alfabetisk vil det blive fra a til å). Hvis det er nødvendigt at vende sorteringen om, kan du skrive således:

titel = arc* sort forfatter descending

Når der sorteres stigende, vil blanke felter komme først i listen.

Når søgeresultatet indeholder data fra forskellige sprog og/eller data uden tilhørende sprog, vil sorteringen først foretages pr sprog, men i resultatslisten vil du kun se data fra det valgte Datasprog plus data uden tilhørende datasprog.