Du kan lade Axiell Collections udvælge et tilfældigt sæt af poster fra et søgeresultat. I Søgeudtryk boksen angiver du, hvor mange tilfældigt valgte poster, du ønsker søgeresultatet begrænset til.

Kommandoen random skal tilføjes efter søgeudtrykket, og det skal have følgende syntaks:

<søgeudtryk> random <number> [seed <seed number>] [unique]

1.Erstat <søgeudtryk> med det søgeudtryk, som du ønsker at finde stikprøver af.
2.Erstat <number> med et faktisk nummer for at angive det maksimale antal poster, du ønsker.
3.<Seed-nummmeret> er valgfrit. Når poster udvælges tilfældigt fra et søgeresultat, benytter systemet automatisk dags dato og klokkeslæt som seednummer til at udregne et “tilfældigt” nummer. Nu er det sådan, at er en almindelig computer ikke i stand til at generere helt tilfældige tal, men så længe brugeren ikke selv har nogen kontrol over, hvordan seednummeret vælges, vil udvælgelsen i praksis fungere som tilfældig udvælgelse. Et seednummer genereret af systemet vil automatisk blive tilføjet din søgning. Du kan selvfølgelig godt påvirke systemets udregning af det tilfældige nummer selv, hvis du selv taster et seednummer. Foran selve seednummeret skriver du i så fald ordet seed. Hver gang du kører denne søgning med det samme seednummer, vil du få det samme søgesresultat. Hvis du senere vil have et helt tilfældigt søgeresultat, skal du igen undlade at skrive "seed" samt undlade at angive et seednummer.
4.Det reserverede ord unique er valgfrit. Det bruges til at angive, at du kun ønsker at se hver post i det tilfældigt udvalgte søgeresultat én gang. Hvis du undlader ordet "unique", er det i teorien muligt, at det helt tilfældige søgeresultat indeholder den samme post flere gange; ydermere vil den samme post helt sikkert forekomme flere gange, hvis det angivne <seednummer> er større end det samlede antal poster. Med værdien unique kan det samlede søgeresultat aldrig indeholde flere poster end det totale søgeresultat.

 

Eksempel: objekt_kategori = kunstværk random 10