Søgning i ikke-aktive indekser giver mulighed for at søge indirekte i et hvilket som helst (indekseret) felt i linkede databaser (datasæt). Axiell Collections kan ikke uden videre søge i linkede felter, som man kan søge i ikke-linkede felter i et åbent datasæt. Så selv om du kan søge i det linkede og indekserede felt "Ophavsmand" i Museets egen samling, kan du ikke umiddelbart søge i de personoplysninger, som er knyttet til ophavsmanden, f.eks. dennes fødselsdato eller fødeby. (Sammenføjede felter gemmes ikke i den primære database, de hentes kun ind sammen med det linkede felt i den linkede database ifm. visning af den primære databasepost.)
Men med den såkaldte indirection-funktionalitet til søgning i ikke-aktive indekser i andre databaser, kan du søge i disse felter i den linkede database, så længe at det pågældende felt er et indekseret felt i den pågældende database. Dette giver f.eks. mulighed for at "søge efter alle malerier af kunstnere som levede i Odense før 1800". Dette princip gælder også for internt linkede felter. For at udnytte denne funktion, benyttes -> operatoren (som svarer til indirection-symbolet). Højre side i et -> udtryk kan indeholde et længere avanceret søgeudtryk, lige som det kendes fra Avanceret søgning.

Eksempler

Find alle objekter, som har en kunstner:

kunstner -> all søgningen kan også laves på følgende måde: kunstner = *

Find alle objekter, som har en kunstner, der findes i en gemt søgning (f.eks. "Søgning nr. 1" i databasen, som indeholder navne på kunstnere:

kunstner -> pointer 1

Find alle objekter, som har en kunstner, som levede i Antwerpen, og som blev født efter begyndelsen af 1500-tallet:

kunstner -> (addresse.sted=antwerpen AND født_oprettet.dato.start>"1500-01">)

Find alle objekter, som har en kunstner, som levede eller lever et sted hvor oplysningerne om dette blev ændret efter datoen 2016-10-01:

kunstner -> addresse.sted -> ændringsdato>"2016-10-01"