Når du ønsker at sammenligne et indhold af et felt med en værdi, så er det relevant at vide, hvilken type indeks, som er defineret for dette felt. Hvis det er et termindeks, så skal du i princippet indtaste hele feltets indhold som søgeord, fordi feltet er gemt som en helhed. For kunstner feltet, betyder det, at hele kunstnerens navn er gemt som Jorn, Asger for eksempel. (Hvis det indekserede udtryk indeholder mellemrum eller + eller -, skal du sætte dobbelte anførselstegn om dit søgeudtryk) Det kan blive temmelig beværligt, fordi du sikkert vil finde det du leder efter, ved blot at skrive de første få bogstaver. Af den grund er Axiell Collections sat op, så du kan trunkere søgeordet i et termindeks - for eksempel:

kunstner = jorn*

Du kan også bruge denne metode i ordindekser. Axiell Collections finder alle ordene i et felt, også småord som artikler og præpositioner.

Axiell Collections kan søge i (ord eller term) indekserede felter, og det er derfor at søgninger kan foretages hurtigt. Søgning i ikke-indekserede felter er også muligt, men det vil være meget langsomt. Det vil svare til at du skal søge information i en bog som ikke har en indholdsfortegnelse eller et register. Hvis der ikke er dannet indekser, så ville Axiell Collections skulle læse alle poster i databasen, og checke om der kan findes noget som opfylder søgekriterierne. Søgning med _ (indeholder) operatoren tager også meget længere tid end de tidligere nævnte operatorer.

Der findes også et søgeudtryk, som finder alle poster i datakilden: all. Dette er en hurtig måde til at finde ud af, hvor mange poster der findes i datakilden.