Når du søger i den aktuelle valgte datakilde, vil du oftest bruge Standard fanen i Søg <datakilde> dialogen; den metode er perfekt til relative simple søgninger.
Men hvis du har mere komplekse søgebehov, kan du indtaste dem som et søgeudtryk i Avanceret fanen i vinduet. Du kan kombinere søgninger i et søgeudtryk, og du kan søge på termer fra drop-down listens enumerative felter (men dette er også muligt med Standard søgning).

ACAdvancedSearchDialog

Søg <datakilde> dialogen åbner efter du har klikket på Søg ikonet i topmenuen eller efter du har klikket på Søg muligheden i hovedmenuen (den lodrette menu til venstre) og valgt en datakilde i Vælg database dialogen.

ACSearchIcon2

ACSearchIcon

Basis Søgeudtryk

Du taster dit søgeudtryk i Søgeudtryk feltet. For at være sikker på, om Axiell Collections forstår dit spørgmål korrekt, skal du udtrykke dig i et specielt søgesprog for at undgå misforståelser. Grammatikken i det avancerede søgesprog, er entydig og direkte. Et simpelt søgeudtryk har altid følgende syntaks:

<felt> <operator> <værdi>

Hvis du ikke bruger denne syntaks når du laver forespørgsler, så vil Axiell Collections give dig en fejlbesked.

Du søger automatisk i alle forekomster af et felt: Du kan ikke søge efter en bestemt forekomst. Derudover søger du i alle datasprog som default, hvis du bruger en flersproget Axiell Collections applikation.  Feltnavne og værdier/søgeord som indeholder en bindestreg eller mellemrum skal være omgivet af enkelte eller dobbelte anførselstegn.

Du kan taste dit søgeudtryk direkte, men nogen gange er det nemmere at sammensætte søgeudtrykkene ved hjælp af de tre lister foroven. Først vælger du et feltnavn fra Felt boksen ved at dobbeltklikke på det felt du ønsker at søge i, og feltet bliver derved kopieret til Søgeudtryk indtastningsfeltet. Du kan browse ned gennem listen af felter med den lodrette scrollbar, eller du kan indtaste en del af feltnavnet i øverste felt, for at finde det felt du ønsker at søge i.

Efter du har valgt det felt du vil søge i, skal du vælge en operator fra Operator listen ved at dobbeltklikke på den ønskede operator, og den bliver derved kopieret til Søgeudtryk.
Du kan nu færdiggøre din søgning ved at indtaste det ord du ønsker at søge på.

Du kan som udgangspunkt selv vælge, om du vil komponere dit søgeudtryk ved at klikke i listerne, eller om du selv vil skrive søgeudtrykket. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan skrive f.eks. ”indeholder udtrykket” i feltet. Skriv i stedet de tegn, som Axiell Collections indsætter, hvis du klikker på operatorerne i listerne. Her ses simple eksempler på søgninger:

forfatter.navn = adams*
objekt_navn = spoon
copy_number <= 5
titel _ woman
input.date > "2009-11-01"

I det første eksempel kan du se, at her er du nødt til at trunkere med asterisk (*), når du søger på en del af et ord (søger efter ord som starter med de bogstaver du har skrevet foran asterisken).

Alle søgninger du foretager vil blive tilføjet til Sæt listen forneden på skærmbilledet. Collections vil huske disse søgninger indtil du logger ud elller du lukker browseren. I et søgeudtryk kan du referere til et tidligere søgesæt, hvis du ønsker at inkludere dette i dit nye søgeudtryk, hvilket kan gøre det nye søgeudtryk mere kompakt (i det mindste under indtastningen). Du kan også kombinere en enkel søgning med et søgesæt i et sammensat søgesæt ved at bruge de Boolske operatorer, som du finder i den tredje boks, som du ser til højre for Avanceret søgefanen.

Se underliggende emner for mere information om relationelle operatorer, kombinerede søgninger, brug af søgesæt og andre avancerede søgefaciliteter.