Operatorerne, som er beskrevet i dette afsnit, er tilgængelige i Standard og Avanceret søgninger på Søg datakilde dialogen, og de bruges i en autoritetsdatabase eller i en datakilde som linker til en autoritetsdatabase gennem det felt du søger i. Autoritetsdatabaserne er af den type, hvor termerne kan defineres hierarkiske, ved hjælp af relaterede termer: Det vil ofte være baserne Thesaurus eller Personer og institutioner.

Underordnede

Når du søger via operatoren underordnede søger du alle underordnede termer til dit søgeord, som der er defineret til søgeordet (uden at søge på selve søgeordet). I feltet titel kan du ikke søge ved hjælp af underordnet, men du kan for eksempel i feltet Materiale (museumskataloget), DK5 (klasse_nummer) (bibliotekskataloget), Normal placering (placering.normal.navn) (arkivkataloget eller museumskataloget) eller term (Thesaurus). For eksempel:

objekttype narrower kasse

Dette vil fremsøge alle poster med alle underordnede termer (mere specifikke termer) til søgeordet ‘kasse’:

Overordnet term

(Søge)term

Underordnede termer

Container

 

 

 

Kasse

 

 

 

cigarkasse

 

 

værktøjskasse

 

 

flyttekasse

 

 

kapilærkasse

 

 

ølkasse

 

 

violinkasse

Overordnede

Når du søger ved hjælp af operatoren overordnede , søger du alle bredere termer til din søgeterm (uden at søge på selve søgeordet), der er defineret. I feltet titel kan du ikke søge med operatoren overordnet, men du kan for eksempel i felterne Materiale (museumskataloget), DK5 (klasse_nummer) (bibliotekskataloget), Normal placering (placering.normal.navn) (arkiv- eller museumskataloget) eller term (Thesaurus). For eksempel:

objekttype broader "ølkasse"

I dette eksempel fremsøges alle poster med Container eller Kasse.

Overordnet term

"Mellem" term

Underordnede termer

Container

 

 

 

Kasse

 

 

 

cigarkasse

 

 

værktøjskasse

 

 

flyttekasse

 

 

kapilærkasse

 

 

ølkasse

 

 

violinkasse

Generisk

Når du søger ved hjælp af operatoren generisk, søger du på dit søgeord og alle underordnede termer, ned til det nederste niveau, som der er defineret. I feltet titel kan du ikke søge med operatoren generisk, men du kan for eksempel i felterne materiale (museumskataloget), DK5 (klasse_nummer) (bibliotekskataloget), Normal placering (placering.normal.navn) (Arkiv- eller museumskataloget) eller term (Thesaurus). For eksempel:

objekttype generic kasse

Overordnet term

(Søge)term

Underordnede termer

Container

 

 

 

Kasse

 

 

 

cigarkasse

 

 

værktøjskasse

 

 

flyttekasse

 

 

kapilærkasse

 

 

ølkasse

 

 

violinkasse

I dette eksempel fremsøges alle poster, hvori en eller flere af de ovenstående objekttyper forekommer, undtagen Container.

Hierarkisk

Med den hierarkiske operator kan du søge på en linket placering (for eksempel aktuel_placering.navn) et enkelt placeringsniveau, et delvist hierarki eller et komplet hierarki, og du kan trunkere med en * på alle niveauer enten fuldstændig eller delvist, og de enkelte niveauer skal adskilles med en skråstreg (/). Slut søgestrengen uden skråstreg eller en * for at søge på det sidste niveau (i det angivne hierarki) og alle dens underniveauer, eller afslut søgestrengen med en skråstreg når du kun vil søge (i det angivne hierarki) på det sidste niveau (ikke dens underniveauer) eller afslut søgestrengen med en stråstreg efterfulgt af en * hvis du kun vil søge på alle underniveauer af det sidste niveau (i det angivne hierarki). Eksempler på søgninger:

Bygning A/Rum 1/Skab 2 vil finde de objekter som har aktuel placering Skab 2 og/eller alle dens underniveauer, i det søgte hierarki (og eventuelle højere placeringsniveauer).
Bygning A/Rum 1/Skab 2/ vil kun finde de objekter som findes på den aktuelle placering Skab 2, i det søgte hierarki (og eventuelle højere placeringsniveauer).
Skab 2/ vil kun finde de objekter med den aktuelle placering Skab 2, uden nogen højere hierarki.
Bygning A/Rum 1/Skab 2/* vil finde alle objekter med aktuelle placeringer på alle underniveauer af Skab 2 , under ethvert Rum, under enhver 2. placeringsniveau i det søgte hierarki (og eventuelle højere placeringsniveauer).
Bygning A/Rum 1/Skab 2/Hylde 1 vil finde objekter med aktuel placering på Hylde 1, under resten af det søgte hieraki(og eventuelle højere placeringsniveauer).
Bygning A/*/Skab*/Hylde 1 vil finde objekter med aktuel placering Hylde 1, i et hvert Skab, under det andet niveau placering, under resten af det søgte hierarki (og eventuelle højere placeringsniveauer).
Skab 2/Hylde 1 vil finde objekter med den aktuelle placering på Hylde 1 som er underniveau til Skab 2 under hviken som helst højere (eller intet) hierarki.

En fuld hierarkisk søgning vil kunne se ud som denne:

aktuel_placering.navn hierarchical "Bygning A/Rum 1/Skab 2"

or

aktuel_placering.navn hierarchical "Skab 1/Hylde*"

Læs mere om hierarkisk søgning her: Hierarkiske operatorer .

Relateret

Når du bruger operatoren relateret, søger du på selve søgetermen og dens relaterede termer på samme niveau, som er specificeret i Relateret term feltet  (i Thesaurus databasen) . I feltet titel kan du ikke søge med operatoren relateret, men du kan for eksempel i felterne materiale (museumskataloget), DK5 (klasse_nummer) (bibliotekskataloget), Normal placering (placering.normal.navn) (Arkiv- eller museumskataloget) eller term (Thesaurus). For eksempel:

objekttype related "appelsinjuice"

I dette eksempel fremsøges alle poster, som er relateret til termen ‘appelsinjuice’, for eksempel: æblejuice eller ananasjuice og dit søgeord appelsinjuice bliver også fundet.

Ekvivalent

Når du bruger operatoren ekvivalent, søger du på selve søgetermen og alle dens ekvivalente termer på samme nivaeu, som er specificeret som Ekvivalent term (i Thesaurus eller Personer og institutioner). I feltet titel kan du ikke søge med operatoren ekvivalent, men du kan for eksempel materiale (museumskataloget), DK5 (klasse_nummer) (bibliotekskataloget), Normal placering (placering.normal.navn) (Arkiv- eller museumskataloget), Forfatter (bibliotekskataloget) eller term (Thesaurus). For eksempel:

objekttype equivalent "juice"

I dette eksempel fremsøges alle poster, som er ekvivalente til termen ‘juice’, for eksempel saft , og dit søgeord juice bliver også fundet.

Pseudonym

Når du bruger operatoren pseudonym, søger du på selve søgetermen, og alle dens pseudonymer, som er specificeret i Pseudonym feltet (i Personer og institutioner), forudsat at disse navne tilhører samme domæne (navnetype) som det linkede felt som du søger i. I feltet titel kan du ikke søge med operatoren pseudonym, men du kan for eksempel i feltet forfatter (bibliotekskataloget), udgiver (bibliotekskataloget) eller ophavsmand (museumskataloget). Det spiller ingen rolle, om du søger på det autoriserede navn eller et pseudonym og det spiller heller ingen rolle om dit søgeord findes i de poster du finder, fordi søgningen lykkedes fordi der er en pseudonym relation mellem navnene. For eksempel:

ophavsmand pseudonym "Kopland, Rutger"

I dette eksempel vil alle objekter blive fundet, hvor ophavsmanden hedder Rutger Kopland eller et andet navn som er pseudonym til dette navn.

Fonetisk (lyder som)

Med fonetisk søgning muligheden - du kan ikke bogstaveligt talt bruge lyder som - vil du finde ord som lyder som det ord du søger på, også selv om det søgeord du bruger er stavet forkert. Dette er en Axiell Collections facilitet, som indtil videre kun er implementeret på engelsk. Operatoren kan kun bruges i felter som er termindekserede.

Teknisk information

Double Metaphone search algorithm' er en fonetisk algoritme, udviklet af Lawrence Philips. Med en fonetisk algoritme krypteres ord kodet efter deres udtale, så den korrekte variant af et forkert stavet søgeord stadig findes, så længe udtalen er den samme. (Enslydende ord deler samme fonetiske kode i indekset). Fonetiske algoritmer bruges derfor i mange stavekontrolsystemer. Double Metaphone er egnet til de fleste ord og navne på engelsk: Kodning af termer, der skal indekseres, følger engelske udtaleregler. Brugen af denne søgealgoritme på andre sprog vil give uventede søgeresultater.