Listen over feltnavne i Advanceret fanen i Søg <datakilde> dialogen kommer fra den strukturerede definition af den database du søger i: dataordbogen. Felt listen viser kun de indekserede felter fordi du kun kan søge i indekserede felter i Axiell Collections. Andre felter kan være udeladt på listen af andre grunde.

Der kan være en forskel på feltnavnene på visningskærmenes faner og feltnavnene i dataordbogen. Den mest almindelige forskel er brug af enten understregning eller et punktum mellem dele af navnet. Det skyldes at feltnavne ikke må indeholde mellemrum.
En anden almindelig forskel kan være at ordstillingen er vendt om, så feltnavnet måske hedder Input date mens det i databasen måske hedder date_input.
Ikke desto mindre kan det undertiden være svært at udlede feltnavnet i dataordbogen fra feltnavnet på skærmen. Den letteste måde at gør det på er ved at åbne en post i Detaljer om posten, og bevæge musen hen over feltet (enten i redigeringstilstand eller visning). En popup vil vise feltnavnet i det valgte dialogsprog og felt-tag (felt-tag er en anden identifikation af feltet som består af to bogstaver).

ACFieldNameTooltip

Tags

I stedet for at vælge hele feltnavnet fra Felt listen eller skrive dem ind i Søgeudtryk, kan du også indtaste felt "tags". Alle felter som findes i Axiell Collections har ikke blot et feltnavn, men har også et tag, en kode som består af to karakterer. For eksempel er tag'et til forfatter.navn feltet i bibliotekskataloget au og tag'et for objekt_kategori feltet i objektdatabasen er OC. Tags er case-sensitive, så du skal skrive dem i dit søgeudtryk fuldstændig som det de hedder med store eller små bogstaver. Tag'ene AS, OR og TO (også hvis de er skrevet med små bogstaver) kan kun bruges som tags, hvis du omgiver den med enkel anførselstegn, for eksempel 'to' = *, ellers vil de blive opfattet som operatorer, og du vil få vist en syntaksfejl.

Reserverede ord

Hvis du bruger et feltnavn eller et tag i dit søgeudtryk, som er identisk med et af de reserverede ord i Avanceret søgning sproget – ord som allerede har en anden funktion – så vil du få en syntaks fejl. Løsningen er at sætte det relevante feltnavn eller tag i enkelt anførselstegn, og gentage søgningen.
De reserverede ord er (både med store og små bogstaver) følgende: greater, smaller, from, to, contains, narrower, generic, related, parents, topterm, as, or, and, not, set, nand, pointer, profile, today, all, record, when, sort, ascending, descending, date, numeric, adapl, print.