_ (indeholder) operator - du kan ikke skrive ordet contains - giver dig mulighed for at søge efter en værdi overalt i indholdet i et felt, for eksempel:

title _ and

Axiell Collections vil søge i alle titler efter bogstavskombinationen and. Så ud over selve ordet “and”, så vil ord som hand, dandelion, og scandal også blive fundet.

Med _ kan du også søge på flere ord, men disse ord skal stå lige efter hinanden: En ubrudt søgestreng. Forestil dig at du vil finde følgende titel: A brief history of Holland: from past to present in 100 pages. Hvis du ønsker at gøre det med _, kan du for eksempel bruge følgende søgeudtryk:

title _ "history of Holland"

title _ "past to present"

title _ "ief hist"

Du kan ikke finde denne titel, med dette søgeudtryk:

title _ "history past"

I stedet for _ skal du bruge = operatoren, når du ønsker at søge tilfældige ord i et felt hvor de enkelte ord er indekseret for sig selv (som titel feltet).

Hvis du ønsker at finde alle poster, som i et felt ikke indeholder et specifikt ord, så kan du gøre det på følgende måde:

priref = * AND NOT titel _ bullet

Denne søgning finder alle poster via postnummeret (priref) og derefter finder alle poster, hvor titlen ikke indeholder ordet “bullet”. (I stedet for priref kan du også bruge %0 , som er et andet navn for feltet.)

Søgningen bag _ vil automatisk blive trunkeret til venstre og højre. Så brug ikke *.

Hvis du ønsker at søge på titler som indeholder *, så skal den omgives af dobbelte anførselstegn, for eksempel:

titel _ "*"

På samme måde kan du søge på enkelt anførselstegn:

titel _ "’"

Du kan søge efter / eller andre specialtegn på denne måde. Den eneste undtagelse er dobbelt anførselstegnet: Du kan søge på dobbelt anførselstegn ved at omgive det med enkelt anførselstegn, for eksempel:

titel _ '”'

Når du søger med _ er det ligegyldigt om du søger i et fritekst felt eller i et emneordsfelt (hvor indholdet bliver indekseret som et udtryk), når bare felterne er indekseret. Så du kan også søge med _ i felter som kunstner/ophavsmand .