Man kan få behov for at kombinere forskellige enkle søgninger, eksempelvis for at finde alle malerier malet med oliefarve eller for at finde alle malerier malet af Hammershøi. I Axiell Collections kan to eller flere søgekriterier kombineres ved hjælp af såkaldte Boolske operatorer imellem sig for at angive, hvordan de skal kombineres. Hvis begge kriterier skal opfyldes, vælges Og (AND) mellem kriterierne. Hvis blot mindst ét af kriterierne skal være opfyldt benyttes i stedet Eller (OR).

Søgesæt

For at kombinere tidligere udførte søgninger, kan du kombinere dem som et sæt, og du behøver ikke at indtaste hele den nye kombinerede søgning igen. Et eksempel kan være:

titel = "landskab"

kunstner = "kielberg*"

Disse søgninger ses som to sæt i Sæt afsnittet i Avanceret fanen på Søge dialogen. Du kan referere til disse søgesæt ved hjælp af deres numre så du hurtigt kan danne et nyt søgesæt. Skriv for eksempel:

set 1 OR set 2

(Du kan vælge operatoren fra operatorlisten, men det er også muligt blot at taste den ind. Det er ligegyldigt om du bruger små eller store bogstaver, men det skal være på engelsk.)

Du vil så få en liste af objekter, som hedder noget med landskab eller som er malet af en kunster som hedder Kielberg. Hvis du ønsker at finde alle malerier hvor titlen indeholder 'landskab' og kunstneren hedder Kielberg, så søger du således:

set 1 AND set 2

Bemærk at du også kan kombinere sæt med et nyt søgeudtryk. Den nye søgning vil automatisk blive gemt som et nyt søgesæt.

Operatorerne + og -

I stedet for ordene Og (AND) og Eller (OR) kan man sætte et plus-tegn (+) eller et komma (,) respektivt, hvis man søger i det samme felt. Et - (minus) tegn (med eller uden mellemrum omkring sig) kan ligeledes benyttes i stedet for teksten Og ikke (AND NOT). Dette er kun nyttigt, hvis du søger efter flere værdier i et enkelt felt, f.eks.:

forfatter = smi* + smy*   er det samme som:

forfatter = smi* AND forfatter = smy*

og

forfatter = smi* , smy*   er det samme som:

forfatter = smi* OR forfatter = smy*

AND NOT (NAND)

Man kan også kombinere søgekriterier med Og ikke (AND NOT). Disse ‘negative’ mængder kan ikke findes vha. enkeltsøgninger. F.eks. virker:

NOT forfatter ikke, fordi Axiell Collections vil opfatte NOT som et feltnavn.

forfatter = NOT smi* tillades heller ikke, fordi Axiell Collections hér vil opfatte NOT som forfatterens efternavn, f.eks. som en feltværdi.

I negative kombinerede søgninger bruges derfor AND NOT eller NAND (svarer til AND NOT). Herved angiver man, at det første kriterium skal være opfyldt, mens den anden ikke skal. F.eks.:

forfatter = woolf* nand titel = mrs

Med disse kombinerede kriterier fremfindes alle bøger af forfattere, hvis efternavn begynder med Woolf, men hvori titelordet mrs ikke forekommer.

all nand forfatter = ""

Med dette søgekriterium søger man efter alle poster, hvori feltet Forfatter ikke er tomt.

Indlejrede udtryk

Hvis du benytter flere Boolske operatorer i en søgning, skal du benytte parenteser for at definere rækkefølgen af de enkelte kriterier. Kriterierne i de inderste parenteser udføres først, og herefter påføres de øvrige kriterier trinvist i henhold til parenteserne. F.eks.:

forfatter = woolf* AND (titel = mrs* OR titel = lighthouse*)

Axiell Collections udfører altid først kriteriet i parenteserne. Kombinationen Eller (OR) , føjer dernæst dette sammen med kriteriet foran Og (AND).
Det næste eksempel udføres mere simpelt bare fra venstre mod højre. Bemærk at rækkefølgen af kriterierne er vigtig. En anden rækkefølge kan nemt give et helt andet søgeresultat.

titel = mrs* OR titel = lighthouse* AND forfatter = woolf*