Listen over Operatorer på fanen Avanceret i Søg menuen giver følgende relationelle operatorer at søge med:

Vist operator

Faktisk operator

er

= eller equals

er større end

> eller greater

mindre end

< eller smaller

større end eller lig med

>= eller from

mindre end eller lig med

<= eller to

indeholder

_ (understregning omgivet af mellemrum. Dette tegn kan ikke erstattes af contains)

generisk

generic

overordnede

broader

underordnede

narrow

relateret

related

equivalent

equivalent

pseudonym

pseudonym

hierarkisk

hierarchical

fonetisk søgning

phonetic