I Axiell Collections kan billeder eller andre mediefiler linkes til en registrering (objekt), uden at man behøver at forlade den åbne database. Mere præcist: I en Mediefil-post refereres til selve mediefilen, hvorimod der i en registreringspost linkes til mediefil-posten. Der er forskellige måder at linke til mediefiler og/eller mediefil-poster.

Link til mediefiler direkte fra objektkataloget

ACReproductionReference

Fra Reference feltet på Mediefiler fanen på en åben katalogpost kan du søge lokalt efter en eksisterende mediefil ved at klikke på Mediefil ikonet.

ACFindFileIcon

Du kan også begynde at taste filnavnet for at åbne en drop-down liste over filer, i den lokale mediefil-mappe, som begynder med de indtastede tegn, for hurtigt at vælge den (hvis filen allerede findes i mediefil-mappen).

ACValidateIcon

Den valgte mediefil kopieres (!) fra sin oprindelige placering til den dedikerede \images undermappe i Axiell Collections mappen og tildeles samtidigt et nyt filnavn for at forhindre utilsigtet overskrivning af eventuelt tidligere linkede filer med samme filnavn. Når du har tilknyttet en mediefil, vises filen ikke med det samme i Medieviseren: Du skal først gemme posten og derpå åbne Medieviseren.
Så snart posten er gemt, oprettes der automatisk en mediefil-post i datasættet Mediearkiv, og denne mediefil-post linkes automatisk til katalogposten.

På grund af den indirekte måde, du oprettede den linkede post på, vil den linkede post kun indeholde den nye, unikke reference til mediefilen, men du kan tilføje oplysninger til posten senere ved at redigere i den via zoomskærmen (klik på den understregede mediefil-reference i Mediefil feltet i Læsetilstand (ikke i redigeringstilstand) for at åbne zoomskærmen. Du kan også redigere i mediefil-posten ved at åbne Mediearkiv datasættet.

I visningstilstand ændrer Find fil ikonet sig til et Download fil ikon. Klik på den for at gemme billedet på din pc'er.

ACDownloadFileIcon

Link til tidligere importerede mediefil-poster

ACReproductionReference2

Den anden metode indebærer, at du først registrerer alle dine mediefiler i Mediearkiv, hvorefter disse linkes til de korresponderende objektposter i kataloget. Ulempen ved denne metode er, at man under importen af poster til Mediearkiv får ændret mediefil-navnene til et langt, autogenereret navn, som er svært at huske, når du gerne vil linke mediefilen til objektposten.

For at linke en eksisterende mediefil-post via Mediefil feltet i en objektpost, mens du er i Redigeringstilstand, klikker du på Registeropslag ikonet til højre i feltet og derpå fremsøger den ønskede mediefil i undermappen \images i din Axiell Collections mappe. Du kan også taste mediefil-postens nummer, hvis du har registreret det. Når du taster, åbnes en drop-down liste over filer i \images mappen, som matcher det indtastede, så du hurtigere kan udvælge den ønskede fil.

Mediefiltyper

I felter af typen Mediefil (typisk benævnt Mediefil i feltet) kan du linke video og lydfiler på lige fod med billeder. Ikke alle filtyper kan vises i Medieviseren. Antallet af filtyper, som kan vises i Medieviseren er begrænset af enten browseren samt af HTML5-standardens understøttelse af medieformater:

Billedfiltyper, som understøttes af alle browsere*: .jpg, .jpeg, .tiff (ikke standard i Firefox og Chrome), .bmp, .gif, .svg og .png.
Audio, HTML5 understøtter kun .mp3, .wav, .opus og .ogg filtyperne, hvoraf kun .mp3 understøttes af alle browsere*.
Video, HTML5 understøtter kun .mp4 (H.264), .webm (VP8/VP9) og .ogg (Daala/Theora), heraf understøttes kun .mp4 i alle browsere*.

* "alle browsere" betyder browsere, som Axiell Collections formelt understøtter, nemlig: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge og Apple Safari.