ACWriteSetDialog

Efter du har klikket på Gem Søgesæt ikonet på værktøjslinjen over resultatlisten, åbner dialogen Gem søgesæt .

ACWriteSetIcon

Med denne dialog kan du gemme en samling af referencer til alle poster fra det aktuelle søgeresultat (inklusiv selve søgestrengen) eller du kan blot gemme de markerede poster til en såkaldt "gemt søgning".
Et gemt søgesæt tillader at du hurtigt kan genfinde og/eller genkøre et tidligere gemt søgesæt ved at klikke på Gentagelse , uden at gentage søgestrengen. Du kan gemme så mange søgninger som du kan have brug for.

Først vælges om dette søgeresultat skal blive til et nyt gemt søgesæt (marker Ny gemt søgning checkboks) eller der skal overskrives et eksisterende gemt søgesæt (Undlad at vælge Ny gemt søgning checkboxen:

Hvis posterne skal gemmes som et nyt søgesæt, så tastes en titel ind, som er en god og udtømmende beskrivelse af søgesættet. Hvis I er flere ansatte som gemmer søgesæt anbefales at navnet på søgesættes starter med dine initialer. Der vælges om Alle poster skal gemmes, eller kun de poster der er Markerede ved at klikke på den relevante radioknap. Axiell Collectons tildeler automatisk et løbenummer til det gemte søgesæt.
Hvis du ønsker at overskrive et eksisterende søgesæt, så udfyldes Ny gemt søgning checkboksen ikke, men der skal stadig vælges om Alle eller de Markerede poster skal gemmes ved at vælge den rigtige radioknap, i Nr. feltet skal du angive nummeret på det gemte søgesæt, som dit nye søgesæt skal overskrive og derudover skal du også angive en titel (en ny eller den samme som tidligere) i Titel feltet. Nummeret på det gemte søgesæt kan blive fundet på Gemte søgninger fanebladet på Søg <datakilde> dialogen.

ACWriteSetDialog2

En introduktion i at udføre søgninger og bruge gemte søgninger, fås i kapitlet Søg i en database