ACSelectDatabaseDialog

Dialogen Vælg database åbnes, når du klikker på Søg eller Ny post i hovedmenuen (den lodrette værktøjslinje til venstre).

ACNewAndSearchOptions

Menupunktet Søg giver dig mulighed for at vælge en (anden) database, før du laver en ny søgning. Enhver søgning vil altid blive udført i den aktuelt åbne database. Du kan ikke søge i alle databaser samtidig, men hvis du vælger Objekter eller Bibliotekskatalog søger du i alle underliggende datakilder samtidigt. (Læs mere om, hvordan du udfører en søgning under emnet Søgning i databasen.)
Menupunktet Ny post giver dig mulighed for at vælge en (anden) database, hvori en ny (tom) post automatisk åbnes i redigeringstilstand. Du kan ikke oprette nye poster i Alle museumssamlinger og Bibliotekskatalog eller andre databaser, som indeholder flere underliggende datakilder Du skal i stedet vælge ét af disse underliggende datakilder, f.eks. Internt objektkatalog eller Bøger eller Tidsskrifter osv. (Læs mere om, hvordan du åbner en ny post, i afsnittet Opret nye poster.)

Rul ned for at se alle databaser. De synlige menupunkter i dialogen Vælg database afhænger af dit lokale systems opsætning,

Strukturen af databaserne

De databaser, som Axiell Collections gemmer dine data i, er struktureret på en måde, som minder om kartotekskort, hvor tilhørende data (fx fra et magasin) bliver gemt sammen. I Axiell Collections er der dog tale om poster i en database (ofte bare benævnt "poster"). En delmængde (delvis samling) af en database kaldes en datakilde. I et program som Axiell Collections kan du tilføje data eller rette i disse datakilder. Felter og data kan vises på forskellige "formularer", "skærme" eller "faneblade", men de er en del af én og samme post.
Indekser er også en integreret (omend usynlig) del af dine databaser: De består af alfabetiske eller numeriske lister af udtryk eller navne med et link til posten, hvor det relevante udtryk optræder. Indekser bruges for at hente data så hurtigt som muligt, når du søger eller gerne vil validere en indtastet værdi.

Efter valg af en datakilde, skal du klikke på OK Eller tryk Enter for at bekræfte dit valg. Klik Afbryd for at lukke vinduet uden at vælge en ny datakilde.