ACStandardSearchPartial

Dialogen Søg <database> åbnes, når du klikker på ikonet Søg i værktøjslinjen øverst efter du har klikket på Søg i venstremenuen og valgt en database via dialogen Vælg database.

ACSearchIcon2

ACSearchIcon

Standard-fanen

Fanen Standard søgning er en slags udvidet version af den simple feltsøgning, der kendes fra andre søgemaskiner på nettet. Formularen indeholder en hel liste af felter, (forskellige søgeindgange) men du behøver kun at udfylde et enkelt felt for at søge (eller evt. lade formularen stå helt tom og blot trykke 'Enter' for at finde alle poster i den aktive database).
Hvis du f.eks. vil søge efter Beskrivelser, som indeholder ord som begynder med "maler", skriver du maler* i formularen ud for feltet Beskrivelse og lader er lig med operatoren i den midterste drop-down liste stå uændret. Eksplicit trunkering (vha. wildcard-tegnet, *) er påkrævet, når der søges på dele af ord med operatoren er lig med. I stedet for er lig med, kan du lige så vel bruge nogle af indeholder operatorerne fra drop-down listen, eller en af er tomt operatorerne. I lange tekstfelter som f.eks. Titel eller beskrivelse kan du søge på et hvilket som helst ord i feltet.
Hvis feltet, du gerne vil søge i, ikke er på søgeformularen, klikker du på knappen Indstillinger for at ændre hvilke felter, der skal vises på søgeformularen.
Hvis du gerne vil søge på mere end ét felt, udfylder du blot de pågældende felter i formularen. Tænk også over, hvorledes Axiell Collections skal kombinere disse to søgeudtryk ved at angive den ønskede (Boolske) operator:
 
ACBooleanRadioButtons
 
Med Eller, skal en post kun opfylde ét af de angivne kriterier, mens den med Og skal opfylde begge/alle kriterier.
ACExpandOption
Under de Boolske operatorer finder du Udvid funktionen: Marker denne for at tilføje Udvid operatoren for alle de enkelte dele af din søgestreng (en udfyldt søgelinie repræsenterer en del af søgestrengen), før den Boolske Og eller Eller vil blive udført. Dette er kun relevant for hierarkiske databaser og det behøver et indeks til det linkede reference felter for den bredere term for at fungere (ellers vil du få en fejlmeddelelse). Du kan tilføje 'udvid' til en eller flere søgeindgange, for at finde poster for hvilke enhver overliggende post (eller over- overliggende post) eller posten selv indeholder søgetermen. Hvis flere søgeadgange er kombineret med den Boolske Og option (som vil være dit typiske valg), så vil det endelige søgeresultat være et fællesmængden af resultaterne af de seperate udvidede søgninger, de poster som delresultaterne deler, mens hvis du kombinere flere søgeindgange med Eller , så vil det endelige søgeresultat blive den samlede mængde af alle fundene i de seperate søgninger.

Klik på knappen Find for at gennemføre søgningen. Søgeresultatet vises på en resultatliste. Ved siden af denne liste (normalt til højre for listen), vises indholdet af den første post i søgeresultatet i såkaldt Detaljevisning.

Bemærk, at der for linkede felter automatisk søges på foretrukne og ikke-foretrukne termer, men kun hvis den ikke-foretrukket tilhører samme domæne som den foretrukne term. Dette indebærer, at Axiell Collections automatisk vil søge på foretrukne termer, selv om du angiver en ikke-foretrukket term.

Hvis du ønsker at finde alle poster, som har indhold i et bestemt felt, så skriver du * (asterix) i søgefeltet og udfører søgningen.

Søgning på Standard fanen

er lig med - Når du søger på term-indekserede felter (dvs. "korte" felter som Objekttype eller Ophavsmand) søges der specifikt på det indtastede udtryk, som derfor skal matche hele feltets indhold, medmindre du indsætter en asterisk (*) enten før eller bagefter ordet. Hvis du sætter asterisken efter udtrykket, udføres der en feltsøgning efter alle poster, som begynder med det indtastede ord. (I term-indekserede felter opfattes feltets indhold som ét ord.) Hvis du i stedet sætter asterisken foran søgeordet, søges der efter alle poster, som slutter med udtrykket. Hvis du sætter en asterisk både før og efter udtrykket (dobbelttrunkering), søges der efter alle poster, hvori udtrykket forekommer ét eller andet sted i feltet. Du kan kun søge på flere ord, hvis de står i den angivne rækkefølge. Så hvis du vil søge efter poster med objekttypen "postkort (bygning)", giver operatoren er lig med mulighed for at benytte følgende søgeudtryk: postkort (bygning), post*, *ing), *kort (bygn*, *bygning*. Husk på at personnavne normalt er registreret på formen "efternavn, fornavn". Dette er vigtigt at huske på, hvis du f.eks. søger efter en bestemt kunstner eller ophavsmand.
I ord-indekserede felter(f.eks. felterne Titel og Beskrivelse) søges på de enkelte ord som feltet indeholder. Her har du trunkeringsmuligheder på de enkelte ord,og du kan søge på flere forskellige søgeord samtidigt (med eller uden trunkering) uanset deres placering i feltet. Dette skyldes, at ordindekser er indekseret separat for hvert enkelt ord. Hvis du søger på flere ord, skal alle disse ord optræde i feltet. HVis du gerne vil søge på flere ord som står i en bestemt rækkefølge eller en fuldstændig titel (som også kan bestå af et enkelt ord, skal du blot sætte gåseøjne rundt om ordene, som "The magic apple tree" for eksempel.
Accenter eller forskellen mellem store og små bogstaver ignoreres.
Hvis du bruger denne søgemetode på ISO datoer, så skal det være på en eksakt dato, for eksempel kan du ikke blot søge på et år.
er ikke lig med - Med denne operator søger du efter alle poster, som ikke matcher søgeudtrykket. I dette tilfælde fungerer operatoren er lig med som en udelukkelse af det specifikke ord. Eksemplerne fra er lig med beskrevet ovenfor gælder selvsagt også her.
er tomt - Søgning efter alle poster, hvor det angivne felt er helt tomt (et felt betragtes kun som tomt, hvis alle forekomster af feltet i posten er tomme).
er ikke tomt - Søgning efter poster, hvor mindst én forekomst af feltet indeholder data.
indeholder udtrykket - Denne søgning fungerer p.t. lige som er lig med.
indeholder ikke udtrykket - Denne søgning fungerer p.t. lige som er ikke lig med.
indeholder alle ordene - Denne søgning fungerer p.t. lige som er lig med, bortset fra, at der dobbelttrunkeres pr. ord i feltet, så her er det ikke nødvendigt at benytte asterisker: dine søgeord vil altid blive opfattet som partielle udtryk.
indeholder ikke alle ordene - Denne søgning fungerer p.t. lige som er ikke lig med, bortset fra, at der dobbelttrunkeres på alle ord i feltet, så her er det ikke nødvendigt at benytte asterisker: dine søgeord vil altid blive opfattet som partielle udtryk.
indeholder mindst ét af ordene - Denne søgning fungerer p.t. lige som er lig med, bortset fra, at der dobbelttrunkeres på alle søgeordene i feltet, så her er det ikke nødvendigt at benytte asterisker (*): Dine søgeord vil altid blive opfattet som partielle udtryk. Indeholder mindst ét af ordene adskiller sig også fra er lig med ved, at ikke alle ordene behøver at optræde i feltet: Hvis blot ét af ordene findes, inkluderes posten i søgeresultatet.
indeholder ingen af ordene - Denne søgning fungerer p.t. lige som er ikke lig med, bortset fra, at der dobbelttrunkeres pr. ord i feltet, så her er det ikke nødvendigt at benytte asterisker: dine søgeord vil altid blive opfattet som partielle udtryk. Indeholder ingen af ordene adskiller sig også fra er ikke lig med ved, at ikke alle ordene behøver at optræde i feltet: hvis blot ét af ordene findes, inkluderes posten ikke i søgeresultatet.
overordnede - Når du søger ved hjælp af overordnede , søger du på alle overordnede termer til din søgeterm (uden at søge på selve termen), som der er defineret til din søgetermen. Læs mere om hierarkisk søgning her: Hierarkiske operatorer .
hierarkisk - Denne mulighed er kun tilgængelig for søgeindgange til linkede felter, hvor det er muligt at udføre hierariske søgninger, som for eksempel Aktuel placering feltet, fordi der i det felt linkes til i den linkede database, hvor der er defineret en hierarkisk søgemulighed. Denne søgeoperator er specielt brugbar når man ønsker at finde alle objekter på en specifik placering, hvor den aktuelle placering ikke har et unikt navn.
Du er nødt til kende hele placeringens hierarki (eller så komplet som muligt) og taste det i søgefeltet, som for eksempel Bygning A/Rum 1/Skab 2/Hylde 1 for at få det søgeresultat du søger, men du kan bruge trunkering og andre tricks for at udføre søgningen selv om du ikke kender hele hierarket: Klik her for at få mere information om syntaksmulighederne for denne søgeindgang.
Du vil sikkert ofte opleve, at du ikke kender det fulde hierarki til den placering du ønsker at søge på, og selv om du gør, så behøver du ikke at indtaste det fulde hierarki. Hvis du, efter at have valgt hierarkisk operatoren i Standard fanen, udfylder det nederste niveau som du ønsker at søge efter (uden at afslutte med en / eller *) og derefter åbner Find data for feltet vinduet ved at klikke på Listeopslag ikonet (ACValidateIcon) i det relevante søgefelt (Aktuel placering for eksempel). På Vis hierarki fanen i Find data for feltet vinduet kan du nemt vælge den rigtige ikke-unikke placering og dens hierarki. Efter du har klikket på Vælg hierarki knappen, vil den valgte hierarki blive kopieret til søgefeltet. Så kan du derpå klikke på Find knappen og udføre den aktuelle søgning, og finde objekter som har denne specifikke placering. Læs mere om hierarkisk søgning her: Hierarkiske operatorer .
underordnede - Når du søger ved hjælp af underordnede, søger du på alle underordnede termer til din søgeterm (uden at søge på selve termen), som er defineret til din søgeterm. Læs mere om hierarkiske søgning her: Hierarkiske operatorer .
generisk - Når du søger ved hjælp af generisk, søger du på søgetermen og alle underordnede termer til laveste niveau, som er defineret til din søgeterm. Læs mere om hierarkisk søgning her: Hierarkiske operatorer .
tilsvarende - Når du søger ved hjælp af tilsvarende, søger du på søgetermen og alle dens tilsvarende termer på samme niveau, som det er specificeret i Tilsvarende term feltet i Thesaurus. Læs mere om hierarkiske søgninger her: Hierarkiske operatorer .
relateret - Når du søger ved hjælp af relateret, søger du på selve søgetermen og relaterede termer på samme niveau, som det er specificeret i Relatede term feltet i Thesaurus. Læs mere om hierarkiske søgninger her: Hierarkiske operatorer .
pseudonym - Når du søger ved hjælp af pseudonym, søger du på det autoriserede navn og alle dets pseudonymer som det er specificeret i feltet Pseudonym feltet (i Personer og institutioner), forudsat at disse navne tilhører samme domæne(navnetype) som det linkede felt du søger i. Læs mere om hierarkiske søgninger her: Hierarkiske operatorer .
er mellem - Denne søgemulighed er kun aktiv for søgeindgange til værdier (tal) eller datoer, som for eksempel Produktionsperiode (fra-til) søgeindgangen i Internt objektkatalog for eksempel. Forudsat at objektposterne altid indeholder både en start- og en slutdato eller ingen af dem: Hvis du udfylder både start- og slutdato i søgefelterne, vil du få udført en søgning mellem de to datoer, og det betyder at hele den periode du vil finde, skal falde inden for den den angivne periode (inklusiv de angivne datoer), for at komme med i søgeresultatet. Hvis du søger på blot en start- eller slutdato, bliver søgningsdatoen kun sammenlignet med det relevante felt, så hvis du kun søger på slutdatoen så findes poster hvor slutdatofeltet er tidligere eller identisk med denne. Antag at posterne kun indeholder en start- eller slutdato, og du søger på både en start- og slutdato, så betyder det at datoen i posten skal være mellem disse to datoer eller magen til dem. Hvis posten blot indeholder én dato, for eksempel slutdatoen, og du søger på startdatoen, så bliver posten ikke fundet.
er ikke imellem - Denne søgemulighed er kun aktiv for søgeindgange, som for værdier (tal) eller datoer, som for eksempel Produktionsperiode(fra-til) søgeindgangen i Internt objektkatalog . Hvis du udfylder både start og slut datoerne, vil du udføre en søgning som finder alle perioder udenfor den periode du har angivet. Kun hvis hele perioden i posten falder indenfor din søgeperiode vil den ikke blive fundet ved denne søgning. Hvis datointervallet falder delvis indenfor din søgeperiode, vil de bleve fundet ved søgningen.
mindre end - Denne søgemulighed er kun aktiv for søgeindgange for værdier (tal) eller datoer. Finder poster som har relevant talværder som er mindre end det tal du søger på eller hvis det relevante dato-felt værdi er en tidligere værdi en den dato der angives som søgeterm. For ISO datoer gælder , at det er tilladt søgedatoen kan være en del af en dato: Kun året eller et år efterfulgt af en måned (åååå eller åååå-md).
mindre end eller lig med - Denne søgemulighed er kun aktiv for søgeindgange for værdier (tal)eller datoer. Finder poster hvor de relevante numeriske felt er mindre eller lig med det tal du har angivet som søgeterm, eller hvis du søger i et datofelt, så findes datoer som er tidligere end, eller den samme dato som den dato du har søgt på. For ISO datoer gælder, at søgedatoen kan være en del af en dato: Kun året eller et år efterfulgt af en måned (åååå eller åååå-mm).
større end - Denne søgemulighed er kun aktiv for søgeindgange for værdier (tal) eller datoer. Finder poster hvor det relevante numeriske værdi er større end det værdi du har angivet som søgeterm eller, hvis du søger i et datofelt så findes datoer som er senere en den dato du har søgt på.For ISO datoer gælder at søgetermen kan være en del af en dato: Kun året eller et år efterfulgt af en måned (åååå eller åååå-mm).
større end eller lig med - Denne søgemulighed er kun aktiv for søgeindgange for værdier (tal) eller datoer. Finder poster hvor det relevante numeriske felt er større eller lig med det tal du har angivet som søgeterm eller, hvis du søger i et datofelt, så findes datoer som er senere eller lig med den dato du har søgt på. For ISO datoer gælder, atsøgedatoen kan være en del af en dato: Kun året eller et år efterfulgt af en måned (åååå eller åååå-mm).
Fonetisk søgning - Denne mulighed er kun tilgængelig når søgningen foregår i ord-indekserede felter og fritekstsøgninger, og søger på hvordan ordene udtales. Fonetisk søgning betyder at du vil finde de ønskede poster, selv om du har lavet en stavefejl. Funktionen virker kun på engelsk.

Avanceret

På fanen Avanceret kan du selv konstruere et hvilket som helst søgeudtryk, såvel simpelt som meget komplekst. Du dobbeltklikker i de tre lister for at kopiere feltnavne og operatorer ned i Søgeudtryk feltet. (du kan selvfølgelig også taste direkte i søgeudtrykfeltet). Se også under Specifikke emner: Avanceret søgning for en samlet gennemgang af mulighederne i avanceret søgning.)

ACAdvancedSearchPartial

Bemærk feltet med teksten Tast for at filtrere oven over hver af de tre lister. Denne funktion er særligt nyttig, hvis du skal fremsøge f.eks. et feltnavn på en lang liste, og du ikke er helt sikker på navnet. Så snart du begynder at skrive, indsnævres antallet af de viste felter til de, som i navnet indeholder din tekststreng.

ACListFilterBox

Klik på knappen Find for at gennemføre søgningen. Søgeresultatet vises på en resultatliste. Ved siden af denne liste (normalt til højre for listen), vises indholdet af den første post i søgeresultatet i såkaldt Detaljevisning.

Bemærk, at når du søger i linkede felter på ikke-foretrukne termer, så bliver der automatisk søgt på foretrukne termer.

Alle søgninger som du har udført bliver gemt i listen over udførte søgninger i Sæt listen forneden på denne skærm. Collections vil huske disse (for hver brugernavn) indtil du logger ud eller lukker browseren. I et nyt søgesæt kan du referere til søgesæt fra listen, hvis du ønsker at inkludere tidligere søgesæt i en ny søgning, og den nye søgning bliver mere kompakt. Du kan også have et nyt søgeudtryk, som du ønsker at kombinere med et tidligere søgesæt (set 2 and set 4). Du kan også kombinere et nyt søgeudtryk med en tidligere søgning ved at bruge boolske operatorer, som du finder i den tredje liste i avanceret søgning Avanceret fanen.
Du kan også gentage et tidligere søgesæt som du vælger fra tidligere søgesæt og få den vist i Resultatlisten ved at klikke på Vælg sæt knappen, eller ved at klikke på Kopier sæt knappen for at kopiere søgeudstykket til Søgeudtryk feltet, hvor du let kan redigere den uden du behøver at skrive hele søgeudtrykket igen. Brug Fjern sæt knappen for at slette det valgte sæt fra Sæt listen: Dette sletter ikke nogen poster, det vil blot slette den valgte søgning fra listen, hvis du ikke ønsker den der længere. Gå til Specifikke emner: Kombinerede søgninger > Avanceret søgning > Kombinerede søgninger kapitlet for at få mere information om sæt og kombination af søgesæt.

Gemte søgninger

På fanen Gemte søgninger findes alle tidligere søgninger, som du selv eller andre brugere har valgt at gemme. Vælg en hvilken som helst gemt søgning og klik på knappen Vis for at se de pågældende poster. I stedet for bare at genåbne det gamle søgeresultat kan du også klikke på knappen Gentagelse for at genopfriske søgeresultatet. Herved køres det tilhørende søgeudtryk påny, så du muligvis vil se nye poster på resultatlisten. Du kan også klikke på knappen Fjern for at slette en gemt søgning. Kun den gemte søgning bliver slettet - ikke de indeholdte poster.
Hvis du gerne vil kende søgeudtrykket, inden du eventuelt kører søgningen igen, fører du musen hen over en gemt søgning på listen, så en lille tekstboks dukker op og viser søgeudtrykket. Hvis en gemt søgning indeholder manuelt valgte poster, vil tekstboksen indeholde teksten "/*": foran et eventuelt søgeudtryk. Sådanne søgninger kan ikke gentages, fordi resultatet er manuelt konstrueret.

Søgeresultatet vises på en resultatliste. Ved siden af denne liste (normalt til højre for listen), vises indholdet af den første post i søgeresultatet i såkaldt Detaljevisning.

Afgrænsning eller udvidelse af søgninger

ACSearchIcon2

Hvis du åbner dialogen Søg i <database> via ikonet Søg i den øverste værktøjslinje, vil du se tre ekstra knapper på alle tre faner i dialogboksen. Disse giver mulighed for at afgrænse eller udvide det aktuelle søgeresultat, i stedet for at lave en ny søgning, som du ellers ville gøre:

ACRefineButtons

Udvid (svarer til operatoren ELLER), Afgræns (svarer til operatoren OG) og Ekskludér (svarer til operatoren OG IKKE). Disse funktioner fungerer som følger: Angiv først dit yderligere søgeudtryk og klik derefter på den ønskede søgefunktionsknap for at kombinere det aktive søgeresultat med resultatet af dit nye søgeudtryk.
For eksempel: Hvis din oprindelige søgning var en søgning på Objekttype "maleri" og du nu laver en ny søgning efter kunstneren "Tuxen" og klikker på knappen Afgræns , vil det nye søgeresultat udelukkende indeholde malerier af Tuxen. Hvis du i stedet for Afgræns havde valgt knappen Udvid vil det nye søgeresultat indeholde alle malerier i databasen samt alle værker med Tuxen som kunstner. Ekskludér ville resultere i at alle malerier i databasen bliver fundet, bortset fra malerier af Tuxen.