ACResultSetSettingsPartial

Vinduet Resultatsliste indstillinger åbnes, når du klikker på Indstillinger (tandhjuls-ikonet) i værktøjslinjen over resultatlisten.

ACSettingsIcon

Her har du mulighed for at tilpasse, hvordan søgeresultatet skal vises i listen. Øverst ses fire markeringsbokse:

I feltet Thumbnailstørrelse angiver du de i listen viste thumbnails' (miniaturebilleders) størrelse. Du kan vælge mellem ekstra lille, lille, medium, stor og ekstra stor. Lille er valg som standard.
Bladringsmetode giver mulighed for at skifte mellem Løbende og Én side af gangen: Løbende Bladringsmetoden viser søgeresultatet i en lang liste, mens Én side af gangen metoden deler resultaterne op i dele af max. 40 poster af gangen, og tilføjer en sidevælger i bunden af listen (se skærmdump). Forskellen er kun hvordan det bliver set, mærkning af poster eller sortering af resultatlisten bruger stadig hele listen, og ikke kun den aktuelle side. Der er ingen forskel på performance fordi Løbende metoden henter også kun 40 poster hver gang man scroller.
 
ACResultSetPager
Detaljevisning af billeder dropdown indeholder to muligheder Ingen og Billede. Når du har valgt Billede, ser du en lille pil til venstre på hver linje i resultatlisten, som giver dig mulighed for hurtigt at vise billedet noget større en thumbnailen til den valgte post. Vælger du Ingen indstillingen, ser du ikke disse små pile, og muligheden med at få vist billedet i større format er ikke tilstede.
 
ACLargeThumbnail
Tekstombrydning - markér denne, hvis indholdet i felter med meget tekst, f.eks. Titel/Betegnelse-feltet, skal tekstombrydes i kolonnen for at vise alt feltindholdet. Standarden er, at teksten vises på én linje, som afbrydes ved kanten af kolonnen.

I feltlisten til højre, kan du se hvilke felter der er valgt til at blive vist som kolonner på resultatlisten. I feltlisten til venstre, kan du vælge andre felter, som du ønsker skal være synlige, ved at flytte dem til listen til højre. Du kan vælge flere felter ved at holde Ctrl tasten nede, mens du markerer de felter du ønsker skal vises. Klik på Fjern knappen for at tilføje feltet til listen til højre.
Du fjerner et felt fra den udvalgte liste, ved at vælge feltet i listen til højre og klikke på Fjern knappen.
Du kan desuden vælge hvilken rækkefølge feltkolonnerne skal vises i resultatlisten. Vælg et felt i listen til højre, og klik på Flyt op eller Flyt ned knapperne for at ændre rækkefølgen af visning af felterne. Dette kan også gøres direkte i resultatlisten ved at flytte kolonnerne vha. musen.
Dine indstillinger vil automatisk blive gemt når du logger ud, og de vil være der næste gang du logger ind.

Boksen Tast for at filtrere som ses over begge lister, er nyttig når du ønsker at finde et felt, som du ikke nøjagtig ved hvad hedder: Start blot med at taste en del navnet, og listen bliver straks opdateret, så du nu kun ser de felter, som indeholder den søgestreng du tastede i feltet.