Når det er blevet sat op, så vil Axiell Collections begynde med at gemme alle ændringer du har foretaget i de databaser, hvor det er sat op. Det betyder at enhver ændring som er udført på et tidligere gemt indhold i en tidligere udgave af posten kan genskabes, og man kan ligeledes se nye tilføjelser og sletninger af feltforekomster, så du kan til enhver tid checke ændringer som der sket i en post, du kan eventuelt rette fejl og du kan se, hvem som har foretaget disse ændringer. Et Historik ikon vil blive synlig i værktøjslisten over Resultatlisten hvor denne funktionalitet er blivet slået til (ved at højreklikke på popup menuen for det enkelte felt):

ACRecordHistoryIcon

Vælg en post, hvor du ønsker at se historikken og klik på ikonet for at åbne Historik vinduet. Dette vindue indeholder en liste af alle feltnavnene (og deres tilhørende tags) som aktuelt har eller har haft indhold. For det enkelte felt er alle gemte ændringer listet under det enkelte felt, og viser Field name, Date og Time hvor ændringen er sket og navnet på User som har udført ændringen. For at se en aktuelle dataændring skal du klikke på den lille pil, der peger til højre, lige til venstre for den dato, du er interesseret i. Rækken foldes ud og viser dataændringen. For eksempel har vi i skærmbilledet nedenfor åbnet den ældste logrække for feltnavnet bar_code, fra dato og tid 2019-07-24, 10:23. Vi kan se, at der tidligere ikke var nogen data i forekomst 1 af dette felt, men efter posten er blevet gemt på dette tidspunkt, af bruger erik så ses den værdi han har tastet ind i feltet. Et + tegn foran et forekomstnummer betyder, at forekomsten er blevet udfyldt eller tilføjet, et - tegn betyder at forekomsten er blevet fjernet eller tømt. (For flersprogede felter viser Language kolonnen en sprogkode.)

ACRecordHistory1

For at lukke rækken skal du klikke på den lille pil igen eller klikke på pilen foran en anden række. Hvis vi klikker på den sidste række for feltet bar_code, kan vi se at den samme bruger har ændret den tidligere tastede og gemt barcode blot 11 minutter senere til en ny værdi (se skærmbilledet herunder).
Hvis du er interesseret i at få den gamle værdi tilbage, så vælg den relevante værdi ved at trække musen over indholden mens du holder den venstre museknap nede og så bruger Windows højreklik i pop-up menuen eller Ctrl+C for at kopiere den hvide del af værdien til Windows clipboard. Efter du har lukket vinduet, kan du kopiere værdien ind hvor du ønsker i en post i redigeringstilstand.

ACRecordHistory2

For at begrænse længden af den viste liste, er den delt op i sider. I det nederste venstre hjørne af vinduet kan du bruge knappen til at skifte til næste side.
Du kan også se felter som du ikke udfyldt. Disse er felter som bliver udfyldt automatisk når poster bliver gemt.

Derudover giver vinduet samme muligheder for at sortere og gruppere listen som du kan i Resultlisten . Du kan sortere faldende eller stigende for kolonnerne Field name, Date, Time og User og gruppere en eller flere af disse kolonner. Standard grupperingen på Field name er praktisk, så de efterfølgende ændringer i et enkelt felter bliver anført direkte under hinanden, som det kan ses i eksemplet ovenfor, men du kan slette denne gruppering eller du kan gruppere andre kolonner.

I stedet for at kontrollere hele postens indhold, kan du også vælge at kontrollere historikken for et enkelt felt. På den måde behøver du heller ikke at kende felteternes tags. I visnings- eller redigeringstilstand, skal du blot højreklikke på det relevante felt og vælge Historik fra popup'ens menu.

ACRightClickPopUpMenu1

Nu åbner Felthistorik vinduet, som det der åbner når du vælger Historik vinduet for hele posten, men nu vises blot historikken for det aktive felt.

ACRecordHistory3