Indstillinger for Postredigering

ACRecordDetailsSettingsDialog

Vinduet Indstillinger for Postredigering åbnes, når du klikker på ikonet Indstillinger i værktøjslinjen over den detaljerede postvisning.

ACSettingsIcon

Vinduet giver dig mulighed for at ændre, hvilke skærme som vises. Desuden kan du ændre rækkefølgen, de vises i.
Listen til højre viser de synlige skærme. Hvis du flytter nogle af dem over i listen til venstre, vha. knappen Fjern vil de ikke længere blive vist i Detaljevisning, medmindre du flytter dem tilbage til listen i højre side, ved hjælp af Tilføj knappen.
 
For at ændre rækkefølgen af de viste faner, skal du vælge en fane på listen til højre, og klikke på knapperne Flyt op eller Flyt ned for at omplacere skærmen. Du bør bruge denne funktion til at flytte de oftest benyttede faner længst op på listen for hurtigere at kunne tilgå dem.

Boksen Tast for at filtrere over begge lister er nyttig, når du prøver at finde en bestemt skærm i en lang liste, og du ikke kender skærmens nøjagtige navn: Du starter med taste den del af navnet du kender, og så vil listen blive opdateret, så den kun består af de feltnavne som indeholder den tekststreng du lige har tastet ind.

Feltet Filtreringsmetode viser en drop-down liste med muligheder for at begrænse hvilke felter der bliver vist i den detaljerede visning.
Hvis den aktuelle database har et såkaldt posttype felt, kan du vælge imellem Posttype (default) og Indeholder data. Et posttype felt er en tilpasning af databasen, som tillader at der kan skelnes yderligere mellem poster, end den gruppering der findes via database og/eller datasæt. I den forbindelse bruges det til at skjule nogle skærme og felter afhængig af posttypen af den enkelte post. Så standard Posttype filteret er ansvarlig for at du kun ser de skærme og felter som er aktuelle for den posttype som den åbne post tilhører.
Det andet filter, Indeholder data, viser kun de felter som indeholder data. Det er ligegyldigt om du er i visnings- eller redigeringstilstand, og det giver dig et hurtigt overblik, når du slipper for at se de tomme felter på skærmen. Dog skal du skifte til det filter som viser tomme felter, hvis du ønsker at indsætte nye data i et tomt felt.
Hvis databasen ikke har et posttype felt (hvilket er tilfældet for de fleste databaser), vil du have Alle (default) og Indeholder data filter mulighederne til din rådighed. Alle viser alle felter (ligegyldigt om de er tomme eller ej), mens Indeholder data kun viser felter som indeholder data.