ACOutputFormatsDialog

Når du klikker på Udskriv ikonet i værktøjslinjen, åbnes Outputformater menuen.

ACReportsIcon

I denne menu kan du udskrive data fra poster i forskellige formater. De tilgængelige formater afhænger af dine programindstillinger samt af den aktuelle databases indhold. Du kan også nemt oprette dine egne Word skabeloner og bruge dem når du udskriver, selv hvis din Collections installation er hostet hos Axiell. Du behøver ikke specialopsætning.

1.Vælg det outputformat, du vil benytte (prøv dig frem, for at se forskellene på de enkelte formater). Det fremgår ikke af listen, at nogle af formaterne er baseret på Word skabeloner (muligvis i kombination med kørsel af en adapl proces) og andre er baseret på XSLT stylesheets. Du kan kun bruge Word skabeloner, hvis Microsoft Word er installeret på din pc'er.
2.Sæt markering ud for det ønskede format for enten at udskrive Alle poster i søgeresultatet, eller blot de Markerede poster, eller kun den Aktuelle viste post i Redigeringsvinduet.
3.klik OK for at bruge det valgte format og se resultatet i et nyt vindue. Det udskrives ikke før du godkender det. Hvis en brugeroprettet skabelon er blevet lavet, som i skærmdumpet herunder, så vil du kunne bruge denne skabelon til udskrivning. Hvis der ikke er brugeroprettede skabeloner, vil det valgte format fra udskriftformat listen blive brugt.
 
ACOutputFormatsDialog2
4.Hvis du udskriver ved hjælp af en XSLT stylesheet, vil du se udskriften som en HTML side som browseren vil forsøge at vise i et nyt vindue (tillad browseren at gøre dette). Åbn det nye browservindue og se resultatet. Hvis du stadig ønsker at printe udskriften, så starter du browserens printerfunktion. I de fleste browserere kan du åbne en menu ved at klikke på Alt knappen (hvis ikke du har menuen åbent øverst på skærmen hele tiden): Der vælger du Filer > Udskrift for at printe rapporten.
Hvis du ønsker at printe en Word skabelon, vil resultatet blive et Word dokument som åbner Microsoft Word. Der vil du kunne redigere, gemme og/eller printe dokumentet. Når du printer en Word skabelon som I selv har lavet, så får du valget mellem at åbne resultatdokumentet i Word (hvorefter du kan redigere eller gemme den under et andet navn) eller mulighed for at gemme den direkte i din pc'ers Downloads mappe (under samme navn som skabelonen) uden at åbne det i Word.

* Uploadede skabeloner kan gemmes således at de let kan genbruges

Kunde-oprettede Word skabeloner som er uploaded gennem Output formats dialogen gemmes måske automatisk på serveren automatisk, hvis din application er sat op til det. Gemte skabelon vil også være tilgængelig (under dens filnavn) i Outputformater dialogen, så næste gang du har brug for denne Word skabelon, kan du vælge den fra Outputformater dialog and du behøves ikke at uploade den igen. Denne funktionalitet er en option, så den er kun aktiv, hvis Collection er konfiguret til dette. Hver gang en skabelon er uploaded, vil den oprette en associeret post i en ny database, som indeholder nogle metadata om den gemte skabelon.
Muligvis er en Uploaded skabelon database ressouce blevet sat op for den for denne nye database af din systemadministrator, for at give dig ret til at redigere listen af uploadede skabeloner når de ses i Outputformater dialogen (for at ændre de synlige titler, bestemmer hvilke brugere der har tilladelse til at uploade skabeloner eller og skjule uploadede skabeloner permanent. Du vil aldrig kunne oprette nye skabeloner direkte i databasen, du kan kun redigere dem.

ACUploadedTemplateDetailsScreen

En uploaded skabelon indeholder kun syv felter, af hvilke du kun kan redigere de tre:

Stored template ID – Det originale filnavn af den gemte skabelon vil blive gemt i den mappe det er sat op til under et unik ID.
Original file name – Det originale filnavn af den gemte skabelon bliver gemt i dette felt.
Visible template name – I første omgang bliver det originale filnavn også gemt i dette felt, men du kan ændre det hvad du synes. Denne titel på skabelonen vil blive vist i Axiell Collections i Outputformater dialogen. Det er ikke muligt at have forskellige sprog på denne titel.
Data source ID – Skabelonen bliver kun synlig i den database, hvorfra den er gemt. Navnet på filen vil blive konverteret til et unik ID og gemt i dette felt.
User role/Access rights – Brugeren eller den rolle som gemte skabelonen vil automatisk få Full rettigheder. Dette betyder to ting: Brugeren eller rollen vil have Full fulde rettigheder til denne fil (så ændre den ikke til Write, Read or None) og skabelonen vil blive synlig for denne bruger i Outputformater dialogen i den relvante database. Hvis Default access rights til applikationen er blevet sat til None, så vil andre brugere ikke have adgang til denne fil, og de vil ikke se denne skabelon i Outputformater dialogen. Du kan tilføje ekstra forekomster til denne feltgruppe for at specificere andre tilladelse til andre brugere/roller: Read, Write eller Full tilladelser vil vise skabelonen i Outputformater dialog, mens Read tilladelse vil ikke give brugeres ret til at redigere denne fil.
Category – Dette felt har ingen funktion pt.