Administrér gemte søgninger

ACManageSavedSearches

Når du har klikket på Administrér gemte søgninger ikonet i menubjælken over søgeresultatet, Administrér gemte søgninger dialogen åbner.

ACManagedSavedSearchesIcon

Her kan du finde alle tidligere gemte søgeresultater. Vælg én af de gemte søgninger og klik på Vis knappen for at vise de poster i resultatet igen. (Afbryd lukker dialogen.)
Hvis du ønsker at vide hvilken søgestreng der blev benyttet da søgningen blev gemt, så bevæg blot musen hen over den gemte søgning, og du vil se søgeudtrykket. Hvis den gemte søgning indeholder et udpluk af poster (oprindelig markerede poster), vil søgeudtrykket vises som din søgestreng med foranstillet "/*".
Du kan få flere oplysninger om den gemte søgning ved at klikke på den lille sorte pil til venstre for nummeret på den gemte søgning. Der bliver vist flere oplysninger om søgningen, og felterne titel og kommentarer kan redigeres. Klik på Redigér titel knappen hvis du ønsker at ændre titlen på en valgt gemt søgning, og tryk på GEM for at gemme din rettelse.

Med Ny gemt søgning kan du oprette nye gemte søgninger - du kan ikke overskrive en eksisterende søgning her - som består af alle poster i dit søgeresultat eller blot de poster som du har markeret i resultatlisten: Posterne skal være markerede før du åbner Administrér gemte søgninger dialogen. Vælg 'Ny gemt søgning' knappen og skriv en passende titel til den gemte søgning. Der tildeles automatisk et løbenummer af Axiell Collections til den gemte søgning.

ACNewSavedSearch

Hvis du vælger en gemt søgning, som er baseret på et fuldt søgeresultat (altså uden /* foran søgestrengen) så kan Gentag søgningen bruges. Det betyder at den gemte søgning vil blive gentaget, og den gemte søgning vil blive opdateret med nye poster som opfylder søgekriterierne. Klik på Vis for at vise posterne i en søgning.

Du kan også vælge Slet for at slette en valgt søgning. Dette sletter ikke posterne som indgår i søgningen, men kun den gemte søgning, Du skal bekræfte at du ønsker at slette søgningen, før den bliver slettet.

Hvis du ønsker at tilføje en eller flere poster til en gemt søgning eller du ønsker at fjerne en eller flere poster fra en gemt søgning, så skal du først finde disse poster og markere dem i søgeresultatet. Derefter åbner du Administrér gemte søgninger dialogen og klikker på Tilføj poster eller Fjern poster knapperne og aktivere dem: Disse knapper er kun aktive, hvis du har markeret nogle poster i resultatslisten. Derefter vælger du den gemte søgning, hvor du ønsker at tilføje eller fjerne poster fra og klikker på den relevante knap. Når du bruger Fjern poster, vil posterne ikke blive fjernet fra databasen, de vil blot blive fjernet fra den gemte søgning. Hvis den gemte søgning er et resultat af en oprindelig søgning (Altså uden /* foran søgestrengen), så skal du være klar over at hvis du tilføjer eller fjerner poster fra den gemte søgning, så kan søgningen ikke længere gentages.

(Hvis du ønsker mere information om avanceret søgning eller brug af gemte søgninger, så gå til Søg i en database kapitlet.)

Sorter eller flytte kolonnerne

I listen over gemte søgninger kan du trække kolonnerne, så du får dem vist i den rækkefølge du ønsker at se dem. I de enkelte kolonner kan indholdet sorteres stigende eller faldende. Klik i midten eller til venstre i kolonneoverskrift-feltet af en kolonne for at udføre en sortering af indholdet og klik igen for at få den modsatte søgning vist. En pil som ses til højre for overskriften peger opad når kolonnen er sorteret stigende. Hvis pilen peger nedad, så er listen sorteret faldende. Du kan også klikke på de tre prikker til højre i overskriften af kolonner, så får du en drop-down liste, hvor du kan vælge mellem to muligheder: Sortér stigende og Sortér faldende.