For at få mere at vide om et felt, og hvilke data det indeholder, skal du anbringe cursoren i det relevante felt og højreklik på musen. Så åbner Felt information vinduet, og viser dig data om dataordbogens felt navne og tag (i parentes), dets datatype, om det er flersproget eller ikke og navnet på de feltgrupper som feltet er en del af (feltgrupper gentages hvis du tilføjer nye forkomster.)

Data sektionen viser de data som der pt. findes i feltet: Du skal lukke vinduet (og gå ind igen) før nye tilføjede data bliver synlige. Sprog kolonnen viser de(n) standard kode(r) som er angivet som det relevante datasprog (da-DK for dansk og en-US for US engelsk, for eksempel. Invariant kolonnen fortæller hvilke af oversættelserne som er såkaldte invariant* værdier (hvis der er nogen).
Bemærk at selv om datafelter ser ud til at kunne redigeres, så bliver alle ændringer du laver her ikke kopieret til den aktuelle post.

ACFieldInfo

* Invariant flaget er beregnet til at gøre oversættelser nemmere: En invariant værdi bliver ikke blot vist i feltet hvis datasproget er sat til det datasprog som indholdet er sat til, men bliver også vist ved andre datasprog, hvor der ikke findes oversættelser til. (i disse tilfælde vil teksten stå med en lysere farve for at angive at det en invariant værdi der bliver vist). En invariant værdi i et lyseblåt felt forsvinder så snart du taster andet indhold i feltet.