Skift placering er en procedure, som er en ekstra funktionalitet for Axiell Collections. Hvis denne funktion er implementeret, så har brugeren mulighed for at skifte den aktuelle placering for et eller flere markerede objekter i resultatlisten og på én gang opdatere aktuel placering og placeringshistorikken. Dette er en nem måde, hvorved en del af eller hele søgesættet ændrer placering, og du allerede har flyttet objekterne fysisk. Placeringsdetaljerne for objekterne vil normalt kunne findes via Placering | Fremtidige placeringer og Forrige placeringer/flytning detaljer skærmbillederne for poster i Intern objektkatalog, Ekstern objektkatalog og arkivkatalogerne.

Objekter skifter placering således:

1.Marker en eller flere poster i resultatslisten, som du ønsker skal skifte til den samme nye placering.
2.Start Skift placering vinduet ved at klikke på Funktioner ikonet i resultatlistens værktøjslinje. (Hvis ikonet er gråt, så skyldes det at du endnu ikke har valgt nogen post, eller hvis ikonet helt mangler, så er det fordi funktionaliten ikke findes i den pågældende datakilde.). Du vælger så Skift placering i dropdownlisten.
ACRunTaskIcon
3. Skift placering vinduet åbner. Da denne funktion kan tilpasses af den enkelte kunde, så afhænger det af opsætningen i din applikation hvilke felter du ser i vinduet. Som standard ser det således ud:
 
ACChangeLocationsWindow
 
I den første sektion af dette vindue kan du angive den nye aktuelle placering som de markede poster skal tildeles, flyttedatoen og tidspunktet (som ikke behøver at at være dags dato), navnet på personen som udfører* den fysiske flytning, en note om hvor egnet den nye placering er, navnet på autorisatoren for den nye placering og andre noter om den nye placering.
Ved at markere Til normal placering checkboksen, får du mulighed for at ændre aktuel placering for alle markerede poster på en gang til den normal placering som er registreret for de enkelte poster. Placering 's feltet i denne dialog kan ikke længere blive udfyldt når du har markeret Til normal placering checkboksen. (Med andre ord: Markeringen af checkboksen sikrer at placeringen som er registreret i Normal placering feltet i den markerede post, vil blive kopieret til Aktuel placering feltet. Der sker ingen ændringer i den værdi som er registreret i Normal placering feltet.) Hvis en eller flere at de behandlede poster ikke har en Normal placering, så vil disse poster blive sprunget over. Andre poster, som har en normal placering vil blive ændret som du forventer. Hvis du ikke bruger Til normal placering checkbox, så er Placering feltet obligatorisk mens resten er valgfrit.
I den anden sektion kan du registrere enhver anden detalje om denne flytning: Flyttemetode, flytningens referencenummer, en kontaktperson og til sidst noter om flytningen.
Validering ikonet længst til højre i linkede felter giver dig mulighed for at vælge en eksisterende term eller navn via den almindelige Find data for feltet vindue.
ACValidateIcon
* Afhænging af opsætningen af feltet Udført af , vil dit login automatisk blive indsat her. Dog vil du altid kunne overskrive indholdet af dette felt hvis du ikke er den aktuelle person som udfører flytningen.
4.Klik på OK knappen for at starte processen og vent til den bliver færdig.
Bemærk at hvis du ikke ønsker at få advarsler om fejl eller poster som bliver sprunget over, så bliver der heller ikke dannet nogen log, og så vil en manual check af de behandlede poster være nødvendigt.

Uder flytteprocessen sker følgende:

Så snart du klikker på OK knappen, så starter behandlingen af alle de markerede poster en efter en. Dette indebærer:

1.Hvis den behandlede post i forvejen har en aktuel placering, vil alle dens oplysninger blive flyttet til placeringshistorikken. Datoen som er blevet sat ind vil blive til Flyttedato til den nu tidligere placering som lige er blevet ændret fra den aktuelle placering. Alle flytningsdetaljer vil også blive tilføjet til den tidligere placering som lige er blevet oprettet.
2.Oplysningerne om den nye placering, som du har angivet i flyttevinduet, vil blive kopieret til felterne i Aktuel placering. Hvis du markerer Til normal placering checkboks i stedet for, vil postens Aktuel placering blive den samme som Normal placering.

Bemærk derudover, at Normal placering ikke vil blive ændret ved standard Skift placering processen, og at enhver registreret Fremtidig flytning vil blive ignoreret, så disse planlagte flytninger vil ikke have effekt på det du laver i den nuværende proces. Ingen fremtidige flytningsdata vil blive brugt, checket eller slettet. Når det fungerer på denne måde, så falder det i tråd med hvad der sker i Axiell Move, som på samme måde ignorerer fremtidige flytninger. Dog skal du være opmærksom på, at din systemansvarlige kan have ændret opsætningen, så der er en anden funktionsmåde end standard, så Skift placering proceduren også checker og/eller behandler fremtidige flytninger.